เที่ยวชมเจดีย์สแตนเลส พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 15 เมษายน 2013 (เข้าดู 9,615 views)

สวัสดีครับ วันนี้มหัศจรรย์เที่ยวไทย จะพาท่านไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของสำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว unseen เนื่องด้วยเป็นสถานที่แห่งเดียวและแห่งแรกที่สร้างเจดีย์ด้วยสแตนเลส ก่อนหน้านี้อาจคุ้นเคยกับอุโบสถที่สร้างด้วยสแตนเลสทั้งองค์ ในนามวัดหัวสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา คราวนี้มหัศจรรย์เที่ยวไทย มีอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว unseen มาแนะนำ “พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล” สำนักสงฆ์ซึ่งประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล หรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่า วัดเจดีย์สแตนเลส

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

เรียบเรียงเนื้อหาโดย มหัศจรรย์เที่ยวไทย
ขอบคุณภาพประกอบจาก : Mo Thodpanich
ข้อมูลอ้างอิง : ททท.

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล  สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยังสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสารพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตร สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณด้านล่างของฐานองค์พระเจดีย์ มีความงดงามและแปลกตา โดยโครงเหล็กทุกชิ้น เป็นสแตนเลสทั้งหมด

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

ประตูทางเข้าแต่ละบานถูกกำหนดให้เป็นประตูประจำวันที่เกิด ของแต่ละคน ทั้งนี้สถานที่แห่งนี้ยังเหมาะสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้องค์พระประธานประจำวันเกิด เดือนเกิด และปีนักษัตรเกิดของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติธรรม ตามคำสอนของพระพุทธองค์และยังถือเป็นการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

สถานที่ตั้ง : บนยอดเขาคอหงส์ หมู่ 8 บ้านในไร่ ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อยู่ด้านหลังของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 074-231055

อัลบั้มภาพพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล จังหวัดสงขลา

สำหรับท่านที่สนใจหากมีเวลาก็ลองแวะไปเยี่ยมชมความงดงามของพระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล ได้นะครับ โดยสามารถเดินทางไปได้ ตามข้อมูลที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้สถานที่แห่งนี้จะจัดให้ประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญถวายสังฆทานทุกวันที่ 7, 17 และ 27 ในเวลา 10.20 น. ของทุกเดือน

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม