slot88

เทศกาลลานธรรม: 15 ค่ำเดือน 8

  โพสต์เมื่อ: วันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2013 (เข้าดู 629 views)
106 Views

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่ง วันเข้าพรรษาในปีนี้จะตรงกับวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนชาวไทยส่วนใหญ่ได้ถือโอกาสอันดีนี้ สำหรับปฏิบัติกิจกรรมทางธรรมตามสถานที่ต่างๆ ที่มีจัดขึ้น อันเป็นการปฏิบัติธรรม ทำบุญรักษาศีลชำระจิตใจ

วันนี้มหัศจรรย์เที่ยวไทยมีกิจกรรมทางธรรมในช่วงวันเข้าพรรษามาแนะนำ “เทศกาลลานธรรม: 15 ค่ำเดือน 8” โดยจะจัดขึ้น ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 21 และวันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2556 กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้

เทศกาลลานธรรม: 15 ค่ำเดือน 8

เทศกาลลานธรรม: 15 ค่ำเดือน 8

เรียบเรียงเนื้อหาโดย มหัศจรรย์เที่ยวไทย
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก อุทยานการเรียนรู้ TK park 

– ชมนิทรรศการพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ : หลักธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า
– สนุกกับกิจกรรมทางธรรม เรียนรู้ เข้าใจ ธรรมะกับเทคโนโลยี: เรียนรู้ธรรมะผ่านเทคโนโลยี จากแท็บแล็ตและแอปพลิเคชันที่น่าสนใจ
– เรียนรู้อย่างเข้าใจในการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของหลักธรรมและธรรมชาติ
– ร่วมค้นหาสัจจะความจริงจากพุทธวจนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
– พิสูจน์เส้นทางการเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
– ยุวสมาชิกร่วมเผยแผ่พุทธวจน ด้วยการสาธยายพระสูตรจากการทรงจำ

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tkpark.or.th

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม