slot88

เทศกาลงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2560 (Yasothon’s Thai Rocket Festival 2017)

  โพสต์เมื่อ: วันพฤหัส 13 เมษายน 2017 (เข้าดู 10,537 views)
283 Views

จังหวัดยโสธร ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวเทศกาลงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2560 (Yasothon’s Thai Rocket Festival 2017) ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ลานวิมานพญาแถน (อาคารพญาคันคาก) สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร โดยมีกำหนดการดังนี้

เทศกาลงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2560 (Yasothon’s Thai Rocket Festival 2017)

เทศกาลงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2560 (Yasothon’s Thai Rocket Festival 2017)

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ข้อมูลและภาพจาก จังหวัดยโสธร

วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560
-การเยือนชุมชนคุ้มวัด ชมการเตรียมและฝึกซ้อมการรำของขบวนบั้งไฟของคุ้มวัดต่างๆ
-การจำหน่ายสินหค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดียโสธร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
-การประกวดแห่กาพย์เซิ้งบั้งไฟ
-การแสดงหนังปะโมทัย ตำนานพญาคันคาก (ตำนานบุญบั้งไฟยโสธร)
-การติดตั้งและตกแต่งรถบั้งไฟโบราณจากอำเภอต่างๆ
-การสาธิตและร่วมการแกะลายบั้งไฟ
-การแสดงดนตรี Yasothon Isan Orchestra

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
-การติดตั้งและแสดงรถบั้งไฟสวยงาม
-การแสดงรถบั้งไฟโบราณ
-การประกวดเวทีกองเชียร์บั้งไฟ
-การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ ประจำปี 2560
-การแสดงแสงสีสื่อผสม ตำนานพญาคันคาก (ตำนานบุญบั้งไฟยโสธร)
-การแสดงแห่กาพย์เซิ้งบั้งไฟที่ชนะการประกวด
-การแสดงดนตรี Yasothon Isan Orchestra

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560
-พิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
-ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม จากคุ้มวัด
-ขบวนแห่บั้งไฟโบราณ จากอำเภอต่างๆ
-การจุดโชว์บั้งไฟแฟนซี (บั้งไฟติดร่มมีควันสี)
-การแสดงรถบั้งไฟโบราณ
-การแสดงแสงสีสื่อผสม ตำนานพญาคันคาก (ตำนานบุญบั้งไฟยโสธร)
-การแสดงรำเซิ้งจากอำเภอที่ชนะการประกวด

วันที่ 14 พฤษภาคม 2560
-การจุดบั้งไฟปฐมฤกษ์ และบั้งไฟเสี่ยงทาย
-การแข่งขันบั้งไฟติดร่วมแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง
-การจุดบั้งไฟจากต่างประเทศ

สำหรับท่านที่สนใจร่วมเทศกาลงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2560 (Yasothon’s Thai Rocket Festival 2017) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 045-720951-2

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม