slot88

เที่ยววัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 15 เมษายน 2013 (เข้าดู 1,808 views)
151 Views

สวัสดีครับ วันนี้มหัศจรรย์เที่ยวไทย จะพาท่านไปเยี่ยมชมวัดแห่งหนึ่งที่มีความวิจิตรงดงามในจังหวัดน่าน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน วัดที่จะแนะนำต่อไปนี้มีชื่อว่า “วัดมิ่งเมือง”

เที่ยววัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

เที่ยววัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

เรียบเรียงเนื้อหาโดย มหัศจรรย์เที่ยวไทย
ขอบคุณภาพประกอบจาก : เพจไหว้พระ by phuttiwong
ข้อมูลอ้างอิง เว็บไซต์วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

เสาหลักเมืองจังหวัดน่าน เป็นปูชนียสถานที่มีความสำคัญและมีความศักสิทธิ์คู่เมืองน่านมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยได้ถือเอา วันพญาวัน ซึ่งตรงกับวันที่ 15 เมษายน ในเทศกาลมหาสงกรานต์ของทุกปี เป็นวันประกอบพิธีบวงสรวงโภชเสาหลักเมืองน่าน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2331 สืบมา ด้วยความโดดเด่นของพระอุโบสถที่มีความงดงาม มีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ ซึ่งสื่อถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองน่าน จากฝีมือของช่างเชียงแสน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

สถานที่ตั้ง : วัดมิ่งเมือง 36 ถนนสุริยพงศ์ หมู่บ้านมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  55000
สำหรับท่านที่สนใจต้องการไปเยี่ยมชมความงดงามและไหว้สักการะเสาหลักเมืองน่าน สามารถเดินทางไปได้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยตัววัดจะอยู่ห่างจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 400 เมตร

Tags:

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม