เที่ยวชมพื้นที่ชุ่มน้ำโลกแห่งแรกของไทย เที่ยวชมอุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

  โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2013 (เข้าดู 11,060 views)

สวัสดีครับ วันนี้อะเมสซิ่งไทยทัวร์ มีสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงมาแนะนำ ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็นทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่ทางภาคใต้และยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกแห่งแรกของประเทศไทย ทะเลสาปน้ำจึดที่จะแนะนำต่อไปนี้มีชื่อเรียกว่า “อุทยานนกน้ำทะเลน้อย” หรือ “ทะเลน้อย” เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ 285,625 ไร่ หรือประมาณ 457 ตารางกิโลเมตร ส่วนพื้นที่ทะเลน้อยมีเนื้อที่ 17,500 ไร่

เที่ยวชมพื้นที่ชุ่มน้ำโลกแห่งแรกของไทย เที่ยวชมอุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชมพื้นที่ชุ่มน้ำโลกแห่งแรกของไทย เที่ยวชมอุทยานนกน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง

เรียบเรียงเนื้อหาโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ขอบคุณภาพจาก facebook.com/pages/ฟองสบู่facebook.com/Phatthalungteeneephatthalung.go.th
ข้อมูลอ้างอิง กรมประมง, สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย

พื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลน้อยเป็นที่ราบ ทุ่งนา ทุ่งหญ้า ป่าพรุเสม็ดขาว ทุ่งกระจูด ดงหญ้าชื้นแฉะ ดงแขม ดงกกกลม หาดเลน และยังเป็นพื้นที่อาศัยของนกน้ำที่สำคัญ เช่น นกกาบบัว ซึ่งวางไข่และทำรังที่นี่เพียงแห่งเดียว อีกทั้งยังมีนกที่ใกล้จะสูญพันธุ์ เช่นนกอ้ายงั่ว นกตะกรุม นกกระสาแดง นกกระสานวล นกกาบบัว นกช้อนหอยดาว เหยี่ยวดำ รวมถึงนกฟินฟุต

ทะเลน้อย เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ดังที่กล่าวไว้ในข้างต้นเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำหรือที่เรียกอีกชื่อว่าอนุสัญญาแกรมซาร์ (Ramsar Convention) โดยมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2541 ที่ผ่านมา ทั้งนี้พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetland) เป็นลักษณะทางภูมิประเทศที่มีรูปแบบเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ฉ่ำน้ำ พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ มีน้ำท่วม มีน้ำขัง พื้นที่พรุและพื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งรวมไปถึงพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วคราว  ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งและน้ำกร่อยและน้ำเค็ม รวมถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลและพื้นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งมีน้ำลดลงต่ำสุดมีความลึกของระดับน้ำไม่เกิน 6 เมตร

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ดังข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าระบบนิเวศของทะเลน้อย ประกอบด้วยพืชพรรณและสัตว์ต่างๆ ทั้งที่เป็นสัตว์น้ำและสัตว์ป่า ท่านที่มีโอกาสมาเที่ยวชมทะเลน้อยจะได้สัมผัสกับความงดงามของดอกบัวบานสะพรั่งและวีถีชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีชื่อในการผลิตเสื่อกระจูด ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของผู้คนในทะเลน้อย พร้อมกับการชมทัศนียภาพต่างๆ เช่น ชมทะเลบัว, ชมนกน้ำนานาชนิด, ควายน้ำ, สะพานไสกลิ้ง, ชมการยกยอ, ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ คลองปากประ, พระตำหนักฯ นกทะเลน้อย

ล่องเรือในคลองราโพ ทะเลน้อย พัทลุง บัวแดงสองข้างทาง

ล่องเรือในคลองราโพ ทะเลน้อย พัทลุง บัวแดงสองข้างทาง

นกปากห่าง ณ คลองราโพ ทะเลน้อย

นกปากห่าง ณ คลองราโพ ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ควายน้ำหรือควายทะเล

ควายน้ำหรือควายทะเล

ควายน้ำหรือควายทะเล

ควายน้ำหรือควายทะเล

ควายน้ำ

ควายน้ำ

ควายเผือก

ควายเผือก

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

นกเป็ดผีเล็ก

นกเป็ดผีเล็ก

นกกาน้ำ

นกกาน้ำ

นกตีนเที่ยน ขายาวแดง นางงามแห่งทะเลน้อย

นกตีนเที่ยน ขายาวแดง นางงามแห่งทะเลน้อย

นกอีโก้ง

นกอีโก้ง

นกอีโก้ง

นกอีโก้ง

นกยางกรอก

นกยางกรอก

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

ลองเรือ แลนก ทะเลน้อย

วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้คนในพื้นที่

วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของผู้คนในพื้นที่

การยกยอ ณ คลองปากประ

การยกยอ ณ คลองปากประ

วิถีชีวิตการหาปลาและการยกยอ ณ คลองปากประ

วิถีชีวิตการหาปลาและการยกยอ ณ คลองปากประ

วิถีชีวิตการหาปลาและการยกยอ ณ คลองปากประ

วิถีชีวิตการหาปลาและการยกยอ ณ คลองปากประ

การผลิตเสื่อกระจูด สินค้า OTOP ของผู้คนในทะเลน้อย

การผลิตเสื่อกระจูด สินค้า OTOP ของผู้คนในทะเลน้อย

จุดชมวิวทะเลน้อย

จุดชมวิวทะเลน้อย

จุดชมวิวทะเลน้อย

จุดชมวิวทะเลน้อย

สะพานไสกลิ้ง

สะพานไสกลิ้ง

การเดินทางไปยังอุทยานนกน้ำทะเลน้อย เริ่มจากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน โดยจุดหมายปลายทางอยู่ที่ จ.พัทลุง

แผนที่การเดินทางไปยังอุทยานนกน้ำทะเลน้อย

แผนที่การเดินทางไปยังอุทยานนกน้ำทะเลน้อย

การเดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องด้วยจังหวัดพัทลุงไม่มีสนามบิน ท่านที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบิน จะต้องบินไปลงหาดใหญ่หรือตรังแล้วนั่งรถยนต์มายังจังหวัดพัทลุงและทะเลน้อย
การเดินทางโดยรถไฟ มีรถผ่านสถานีพัทลุงทุกวัน สามารถติดต่อได้ที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.0-2223-7010 และ 0-2223-7020
การเดินทางโดยรถยนต์ มีรถประจำทางทั้งแบบธรรมดาและปรับอากาศ ออกเดินทางจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (กรุงเทพฯ) ทุกวัน เมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดพัทลุงจะต้องนั่งรถสองแถวไปยังทะเลน้อย (มีคิวรถสองแถว พัทลุง-ทะเลน้อยอยู่ใกล้สถานีรถไฟ)โดยใช้เส้นทางหลวงสาย 4048 ผ่าน อ.ควนขนุน ตลาดปากคลอง สุดปลายทางที่ทะเลน้อย ระยะทางโดยประมาณ 32 ก.ม.

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าทะเลน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 01-898-6099 สำหรับท่านที่ต้องการจะมาเที่ยวแต่กังวลที่เรื่องที่พักในบริเวณพื้นที่มีที่พักไว้รองรับนักท่องเที่ยว หรือจะเลือกพักที่ ศรีปากประรีสอร์ท (Sripakpra Resort) ซึ่งมีสถานที่พักให้ผู้มาพักสามารถเลือกได้ตามความพอใจครับ

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม