เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม (Hatyai Ice Dome) จังหวัดสงขลา

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 3 สิงหาคม 2013 (เข้าดู 6,279 views)

หาดใหญ่ เป็นเมืองทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลาและยังเป็นศูนย์กลางทางการค้ารวมถึงการคมนาคมของภูมิภาค ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ จึงทำให้เมืองหาดใหญ่ มีประชากรเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงแหล่งพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย วันนี้อะเมสซิ่งไทยทัวร์ มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่หาดใหญ่มาแนะนำ มีชื่อว่า “หาดใหญ่ไอซ์โดม (Hatyai Ice Dome)” สถานที่จัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งระดับโลกอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่มีการจัดแสดงในลักษณะนี้ นับเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ของเมืองหาดใหญ่ก็ว่าได้

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม (Hatyai Ice Dome) จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม (Hatyai Ice Dome) จังหวัดสงขลา

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ขอบคุณภาพประกอบจาก facebook.com/tathatyaifriend
ขอบคุณข้อมูล : hatyaiicedome.com

“หาดใหญ่ไอซ์โดม (Hatyai Ice Dome)” จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ถือเป็นครั้งแรกของการจัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยประติมากรรมการแกะสลักน้ำแข็งที่งดงาม จึงทำให้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยกระแสตอบรับที่แต่จากนักท่องเที่ยว สำหรับการจัดแสดงในครั้งแรก จึงมีการจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 30 กันยายน พ.ศ.2554 ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะมีการจัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งเท่านั้น ยังมีการจัดแสดงพรรณไม้เมืองหนาวรวมถึงเทศกาลหิมะ (Snow Festival) ซึ่งยังคงได้รับการตอบรับที่ดีมากกว่าครั้งก่อน ต่อมาได้มีการจัด “หาดใหญ่ไอซ์โดม ปีที่ 3” ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 30 กันยายน พ.ศ.2555 โดยจัดแสดงบนพื้นที่กว้างขวางขึ้นกว่า 1,700 ตาราเมตร

“หาดใหญ่ไอซ์โดม ปีที่ 4 (Hatyai Ice Dome Season 4)” เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2555 – 31 สิงหาคม 2556 ความโดดเด่นของหาดใหญ่ไอซโดม ปีที่ 4 คือ การเพิ่มสีสันความสวยงามของน้ำแข็งสี โดยใช้ปริมาณน้ำแข็งสีจำนวนมากกว่าปีที่แล้ว ถึง 3 เท่า เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมบรรยากาศอันเย็นสุดขั้ว ภายใต้อุณหภูมิติดลบและก้อนนำ้แข็งในรูปแบบต่างๆ สื่อถึงสัมพันธภาพของกลุ่มอาเซียน โลกยุคดึกดำบรรพ์ และดินแดนมหาสนุก บนพื้นที่กว่า 1,700 ตารางเมตร ภายในมีอุณภูมิติดลบถึง 15 องศาเซลเซียส เรียกได้ว่าเย็นยะเยือกกันเลยทีเดียว สำหรับ “หาดใหญ่ไอซ์โดม ปีที่ 4 (Hatyai Ice Dome Season 4)” ได้จัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็ง โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ ดังนี้

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

โซนกลุ่มประเทศอาเซียน ที่รวมประติมากรรมโดดเด่น อันเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มประเทศอาเซียน
1.ตึกแฝดเปโตรนัส (Petronas Twin Tower) ประเทศมาเลเซีย
2.มัสยิดสุลต่าน โอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน (Omar’ Ali Saifuddien Mosque) ประเทศบรูไน
3.ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ (Merina Bay Sands) ประเทศสิงคโปร์
4.พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ พระราชวังบางปะอิน (Bang Pa-In Summer Palace) ประเทศไทย
5.วัดอูลันดานูบราตัน (Pura Ulun Danu Bratan) ประเทศอินโดนีเซีย
6.โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม (Notre Dame Cathedral) ประเทศเวียดนาม
7.นครวัด นครธม (Angkor Wat) ประเทศกัมพูชา
8.มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) ประเทศพม่า
9.รถจิปนีย์ (Jeepneys) ประเทศฟิลิปปินส์
10.ซุ้มประตูชัย (Patuxei) ประเทศลาว

โซนสัตว์โลกสัตว์ล้านปี ท่องไปในโลกยุคดึกดำบรรพ์กับเหล่าบรรดาไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์

โซนดินแดนมหาสนุก สนุกสนานไปกับสไลเดอร์มังกรคู่ อุโมงค์ดวงดาว ม้าหมุนและอมยิ้มแสนหวาน รวมถึงบาร์น้ำแข็ง น้องไทและน้องจุกไทซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยว

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

เที่ยวชมประติมากรรมน้ำแข็ง ณ หาดใหญ่ไอซ์โดม จังหวัดสงขลา

วันและเวลาที่เปิดทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
สถานที่ตั้งหาดใหญ่ไอซ์โดม : สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนกาญจนวณิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
อัตราค่าเข้าชม :
ชาวไทย เด็ก 100 บาท , ผู้ใหญ่ 200 บาท
ชาวต่างชาติ เด็ก 200 บาท , ผู้ใหญ่ 300 บาท
ฟรี คนพิการ, ผู้ใหญ่อายุ 70 ปีขึ้นไป และเด็กสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร
ทั้งนี้อัตราค่าเข้าชม รวมการบริการเสื้อโค๊ทและถุงมือแล้ว

นักท่องเที่ยวที่สนใจต้องการเข้าชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-219-333
Facebook : facebook.com/tathatyaifriend
Website : www.hatyaiicedome.com

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม