slot88

เที่ยวชมความงดงาม อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2013 (เข้าดู 26,621 views)
210 Views

สวัสดีเพื่อนผู้รักการเดินทางและท่องเที่ยว วันนี้มหัศจรรย์เที่ยวไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือที่ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติแม่วาง ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ป่าแม่วาง ป่าจอมทอง และป่าแม่ขาน อยู่ในเขตตำบลยางคราม ตำบลสันติสุข ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ ตำบลข่วงเปา ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง และตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วาง มีลักษณะของป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา ด้วยความหลากหลายของธรรมชาติของพื้นที่อุทยานฯ จึงมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นถ้ำ น้ำตก ทั้งนี้หนึ่งสถานที่ที่จะแนะนำคือ ผาช่อ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความงดงามและแปลกตาแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปที่เคยพบเห็น

ผ่าช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เรียบเรียงเนื้อหาโดย : มหัศจรรย์เที่ยวไทย
ขอบคุณภาพประกอบจาก : อุทยานแห่งชาติแม่วาง เชียงใหม่
ข้อมูลอ้างอิง : dnp

ภายในอุทยานแห่งชาติแม่วางมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวถ้ำ เที่ยวน้ำตก ชมทิวทัศน์ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก ล่องแพ ชมประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานฯ มีหลายแหล่ง เช่น ผ่าช่อ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเกิดจากตะกอนแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นทางเดินของสายน้ำปิงเปลี่ยนทิศทางทำให้ตะกอนก่อตัวเป็นชั้นๆ ปรากฏลวดลายวิจิตรงดงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ตำบลยางคราม กิ่งอำเภอดอยหล่อ

ผ่าช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผ่าช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผ่าช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผ่าช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผ่าช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผ่าช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผ่าช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผ่าช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กิ่วเสือเต้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเช่นเดียวกับผ่าช่อ แต่กิ่วเสือเต้นจะมีหินและกรวดที่ค่อนข้างชัดก่วาผ่าช่อ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลยางคราม กิ่งอำเภอดอยหล่อ

กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

กิ่วเสือเต้น อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาแดง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการสลักอักษรโบราณไม่ทราบยุค ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่แดดน้อย อำเภอแม่แจ่ม

ผาแดง อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาแดง อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาแดง อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาแดง อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาแดง อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาแดง อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาแดง อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผาแดง อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายที่ เช่น น้ำตกม่านฟ้า ถ้ำน้ำออกฮู ดอยผาตั้ง นำ้ตกขุนป๊วย น้ำตกตาดหมอก น้ำตกปลาดุกแดง นำ้ตกโป่งน้อย น้ำตกโป่งสมิต น้ำตกผาหม่น น้ำตกเมืองอาง น้ำตกแม่ป๋วย น้ำตกแม่วาง ล่องแพแม่แจ่ม เส้นทางชมทัศนียภาพสายแม่แจ่ม อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกม่านฟ้า อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกม่านฟ้า อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกม่านฟ้า อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกม่านฟ้า อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกม่านฟ้า อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกม่านฟ้า อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกม่านฟ้า อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกม่านฟ้า อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ภายในอุทยานแห่งชาติแม่วาง ยังมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทำการจองให้โดยโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2562 0760 หรือติดต่อจุดจองที่พักในส่วนภูมิภาค

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติแม่วาง โดยสามารถติดต่อได้ที่ อุทยานแห่งชาติแม่วาง ตำบลสันติสุข  อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160   อีเมล์ reserve@dnp.go.th กรณีของการเดินทางโดยรถยนต์ จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่อำเภอแม่วาง โดยใช้เส้นทาง ถนน รพช. หมายเลข 12039 และ 10240 (แม่วิน-บ่อแก้ว) ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ การเดินทางสะดวกเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ท่านที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ครับ เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม