slot88

วัดพระอารามหลวง จองคำ-จองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โพสต์เมื่อ: วันศุกร์ 16 มกราคม 2015 (เข้าดู 3,120 views)
541 Views

พระอารามหลวงวัดจองคำ (บุคคลทั่วไปมักเรียกสั้นๆ ว่า “วัดจองคำ” ซึ่งมีที่มาจากเสาของวัดแห่งนี้ประดับไปด้วยแผ่นทองคำเปลว) วัดแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2340 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสร้างตามรูปแบบตามศิลปะของไทย วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่รวบรวมพระพุทธรูปที่เก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปี อาทิเช่น หลวงพ่อโต (สร้างในรูปแบบพระประธาน) องค์ใหญ่ มีขนาดบริเวณหน้าตักอยู่ที่ 4.85 เมตรเลยทีเดียว ที่ถูกสร้างขึ้นโดยช่างชาวเมียนม่าร์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากนี้แล้ว ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าเข้าสักการะบูชา ดังต่อไปนี้

วัดพระอารามหลวง จองคำ-จองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระอารามหลวง จองคำ-จองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ข้อมูลอ้างอิง facebook.com/maehongsonloveyou
ข้อมูลภาพประกอบ kalapangha / Shutterstock.com

(1.)  เจดีย์วัดจองคำ สำหรับเจดีย์องค์นี้ถูกสร้างโดยชาวไทยใหญ่ เมื่อปีพุทธศักราช 2458 โดยพ่อเลี้ยงจองนุ(ศรัทธาขุนเพียร) พรุญกิจและแม่จองเฮือน คณบดี ชาวแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในองค์เจดีย์ เพื่อเป็นที่สักการะสำหรับบุคคลทั่วไปและเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย  โดยองค์เจดีย์มีลักษณะคล้ายมณีทบ มีความสูงถึง 32 ศอก บริเวณฐานมีรูปทรงสี่เหลี่ยมและประดับด้วยรูปปั้นสิงห์ ด้านละ 1 ตัว และมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านละ 1 องค์เช่นกัน

วัดพระอารามหลวง จองคำ-จองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระอารามหลวง จองคำ-จองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระอารามหลวง จองคำ-จองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระอารามหลวง จองคำ-จองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระอารามหลวง จองคำ-จองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระอารามหลวง จองคำ-จองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระอารามหลวง จองคำ-จองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระอารามหลวง จองคำ-จองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระอารามหลวง จองคำ-จองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระอารามหลวง จองคำ-จองกลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(2.) พระอุโบสถของวัดจองคำ สร้างในรูปแบบมณฑปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้าง 6 เมตร และความยาว 12 เมตร หลังจากสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ภายในประกอบด้วย พระเจดีย์ 5 ยอด, ภาพเขียนฝาผนังเล่าพุทธประวัติ, องค์พระประธาน ที่เททองขึ้นรูปเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2522 และเบิกเนตรเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2523
(3.) วิหารของหลวงพ่อโต ภายในเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อโต(พระประธาน) ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยช่างชาวพม่า โดยองค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร ซึ่งจำลองแบบมาจากพระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต) จากวัดสุทัศเทพวราราม สำหรับรูปแบบของวิหารโดยทั่วไปเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ผสมผสานกับตะวันตก อาคารมีผังเป็นรูปตัวแอล ก่อผนังโดยการก่ออิฐฉาบปูน หลังคามุงด้วยสังกะสี เชิงชายมีลูกไม้ฉลุ

วัดจองกลาง (วัดแฝดของวัดจองคำ ตั้งอยู่ในขอบรั้ววัดเดียวกัน) ภายในวิหารมีแท่นประทับสำหรับประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงค์จำลอง ซึ่งนำมาจากประเทศเมียนมาร์เมื่อปีพุทธศักราช 2400 ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายอย่าง ประกอบไปด้วย

(1.)  เจดีย์องค์ใหญ่(เจดีย์ประธาน) มีรูปทรงทรงเครื่องแบบมอญ ประดับด้วยฉัตรจำนวน 3 ชั้นบริเวณยอด มีกลุ่มเจดีย์ล้อมรอบ องค์เจดีย์มีสีทองอร่าม
(2.)  วิหารใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป และเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ
หลังคาวิหารมีการซ้อนเป็นชั้นสวยงาม ปลายขอบชายคาประดับตกแต่งด้วยลายฉลุ
(3.)  ห้องพิพิธภัณฑ์  จัดแสดงเกี่ยวกับตุ๊กตาไม้แกะสลักในรูปแบบต่างๆ จำนวน 33 ชิ้น และยังมี
พระพุทธรูปและโบราณวัตถุอื่นๆอีกด้วย โดยจะเปิดให้ชมทุกวันในช่วงเวลา 08.00 – 18.00 น.
(4.)   แผ่นกระจกเขียนสี เล่าเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกและพุทธประวัติ รวมไปถึงยังมีภาพวาด
เรื่องราวของการดำรงชีวิตของคนในสมัยก่อน โดยบรรยายภาพด้วยภาษาเมียนมาร์และจารึกชื่อผู้วาดภาพคือ ชาวไท ใหญ่จาก มัณฑะ เลย์ แผ่นกระจกดังกล่าวจะกั้นอยู่บริเวณห้องของเจ้าอาวาส มีหลังคาเป็นทรงยอดปราสาทซ้อนกันจำนวน 5 ชั้น ประดับด้วยยอดฉัตรทองซ้อนกันจำนวน 2 ชั้น หลังคามุงจากสังกะสี ตกแต่งด้วยลายฉลุบริเวณยอดและเชิงชาย

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม