พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

  โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 9 กรกฎาคม 2013 (เข้าดู 41,786 views)

เป็นที่ทราบกันดีว่า “พิพิธภัณฑ์อาร์ต อิน พาราไดซ์” หรือ “พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวและจัดแสดงภาพวาด 3 มิติ ซึ่งตั้งอยู่ที่พัทยา จังหวัดชลบุรี  (พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ Art in Paradise จังหวัดชลบุรี) แต่เมื่อวันที่ 9 กรกฏราคม 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ เชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ แห่งที่สอง และยังถือเป็นพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

เรียบเรียงเนื้อโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ขอบคุณภาพประกอบจาก Art in Paradise – Chiang Mai

เมื่อวันที่ 9 กรกฏราคม 2556 ที่ผ่านมา ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai) ณ ห้างสรรพสินค้าสีสวนเก่า ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายจางคูซุก ซึ่งเป็นประธานบริษัท อาร์ต อินพาราไดซ์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ แห่งที่สองโดยแห่งแรกตั้งอยู่พัทยา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai) ถือเป็นสถานที่จัดแสดงจิตรกรรม 3 มิติ แห่งแรกในเมืองเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

สำหรับที่มาที่ไปในการเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดแสดงและที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ นายจองคูซุก กล่าวว่า เนื่องด้วยเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ประกอบกับความเป็นมิตรของผู้คน ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะเวียนมาเที่ยวเชียงใหม่จำนวนไม่น้อย

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

 

พิพิธภัณฑ์อาร์ต อิน พาราไดซ์” ที่เชียงใหม่มีการเน้นรูปแบบของภาพวาดเพื่อให้มีความแตกต่างจากพัทยา ซึ่งที่นี่จะสร้างจินตนาการและสีสันให้กับชีวิตของผู้มาชม หรืออาจจะเรียกได้ว่า “พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา” (Illusion Art Museum) โดยพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ เชียงใหม่ ได้มีการรวบรวมภาพ 3 มิติเหมือนจริงกว่า 130 ผลงาน จะมีด้วยกัน 3 ชั้น ประกอบด้วย 8 โซน ได้แก่  โลกใต้ทะเล (AQUA), สวนสัตว์ (ZOO), สัตว์โลกล้านปี (DINOSAUR), ศิลปะเหนือจริง (SURREALISM), ศิลปะยุคคลาสสิค (CLASSIC ART), ล้านนา (LANNA), ประเพณีไทย (THAI), อียิปต์โบราณ (EGYPTIAN)

อัลบั้มภาพพิพิธภัณฑ์อาร์ต อิน พาราไดซ์ เชียงใหม่ (Art in Paradise Chiang Mai)

แผนที่พิพิธภัณฑ์ Art in Paradise Chiang Mai ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน ก่อนถึงโรงแรมเอ็มเพลส (The Empress Hotel)

แผนที่เดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise Chiang Mai

แผนที่เดินทางมายังพิพิธภัณฑ์ Art in Paradise Chiang Mai

สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ เชียงใหม่ สามารถเข้าชมได้ ตัวพิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งอยู่บริเวณสีสวนเก่า ถนนช้างคลาน ใกล้ๆ กับโรงแรม ดิ เอ็มเพลส ทางพิพิธภัณฑ์ฯ เพิ่งเปิดให้เข้าชมไปเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรณีมีการหยุดทำการ ทางพิพิธภัณฑ์ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อัตราค่าเข้าชมคนไทยผู้ใหญ่ราคา 180 บาท เด็กราคา 120 บาท ต่างชาติ 500 บาท กรณีมากันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ 30 คนขึ้นไป ลด 30% นักเรียนนักศึกษาราคา 120 บาท หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-274100 ท่านที่สนใจสามารถเข้าไปกด like fanpage พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ เชียงใหม่ ได้ที่ https://www.facebook.com/artinparadise.cnx

ท่านสามารถติดตามและอัพเดตข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ที่พัก
เพียงกด Like ร่วมเป็นแฟนเพจกับเรา ได้ที่ facebook/amazingthaitourdotcom

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม