จังหวัดเชียงใหม่

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม 2012 (เข้าดู 7,764 views)

ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์ หากจะถามว่าคำขวัญนี้เป็นของจังหวัดใด หลายคนคงตอบเป็นเสียงเดียวว่าเป็นคำชวัญของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย

ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ มีตราประจำจังหวัดเป็น รูปช้างเผือกหันหน้าตรงในเรือนแก้ว

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดเชียงใหม่ด้วยรถยนต์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ก็จะผ่านจังหวัดอยุธยา จังหวัดอ่างทองและจังหวัดนครสวรรค์ ต่อจากนั้นให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังจังหวัดพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านจังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน ก็จะถึงจังหวัดเขียงใหม่ ระยะทางรวมประมาณ 695 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอขุนยวม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) มีดอยกิ่วแดง ดอยผีปันน้ำ ดอยแปรเมือง ดอยอังเกตุ ดอยแม่ยะ ดอยขุนยวม ดอยแม่สุรินทร์ ดอยหลวงและร่องแม่ริด แม่ออย และดอยขุนแม่ตื่น ดอยผีปันน้ำ เป็นเส้นกั้นอาณาเขต

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอแม่สรวย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอปาน อำเภอเวียงป่าเป้า (จังหวัดเชียงราย) อำเภอเมืองลำปาง (จังหวัดลำปาง) อำเภอเมืองลำพูด อำเภอบ้านธิ อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้างโฮ่ง และอำเภอลี้ (จังหวัดลำพูน)

ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก) อำเภอแม่ระมาด และอำเภอสามเงา

ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐฉานของประเทศพม่า

แผนที่จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ มี 26 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอสะเมิง อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอพร้าว อำเภอสันป่าตอง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภออมก๋อย อำเภอสารภี อำเภอเวียงแหง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่วาง อำเภอแม่ออน อำเภอดอยหล่อ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอนนทบุรีเฉลิมพระเกียรติฯ

จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่ด้วยกัน เช่น ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยอ่างขาง น้ำพุร้อนสันกำแพง

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ :  เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่
เรียบเรียงเนื้อหาโดย :  ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม