slot88

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

  โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 27 สิงหาคม 2013 (เข้าดู 6,717 views)
350 Views

จังหวัดปราจีนบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกเที่ยวหลากหลายที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ งานเทศกาล วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงศาสนาโบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ วันนี้อะเมสซิ่งไทยทัวร์ จะพาท่านมาเที่ยวชมความงดงามของ “วัดแก้วพิจิตร” วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งขวาแม่น้ำปราจีนบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งวัดแห่งนี้มีประวัติที่ยาวนาน สร้างขึ้นโดยนางแก้ว ประสังสิต เพื่อใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร ถือศีลฟังธรรม ในะระยะแรกวัดแห่งนี้ประกอบไปด้วย หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ กุฏี ศาลาท่าน้ำและเรือนแพ ภายในพระอุโบสถแต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธจำลอง ต่อมาวัดแห่งนี้ได้รับการอุปถัมภ์โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศวร โดยได้บูรณะปฏิสังขรณ์ รวมถึงได้มีการสร้างเสนาสนะโดยสร้างขึ้นมาใหม่และสร้างทดแทนของเก่า

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ขอบคุณภาพประกอบจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก (นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว)
ขอบคุณข้อมูลโดย เครือข่ายกาญจนาภิเษก

ในปี พ.ศ. 2461 เจ้าพระยาอภัยภูเบศวรได้รื้อพระอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม โดยสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน เขมร และตะวันตก ซึ่งหาดูได้ยากและมีความงดงาม พระอุโบสถหลังใหม่นี้มีลักษณะเป็นอาคารเครื่องก่อ ขนาด 5 ห้อง มีเฉลียงโดยรอบ หลังคามุงกระเบื้อง และมีหลังคามุขประเจิด หลังคาเฉลียงรอบ 2 ชั้น เสาหน้ามุขประเจิดมีลายปูนปั้นเป็นรูปมังกร ในส่วนผนังของพระอุโบสถฉาบปูนเรียบ บริเวณซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลายก้านขด ประตูเข้าด้านหน้าและด้านหลังทำเป็นลายปูนปั้นเล่าเรื่องรามเกียรติ์ ด้านนอกหัวเสาเป็นแบบโครินเธียล

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

เที่ยววัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี

ในปี พ.ศ. 2533 วัดแก้วพิจิตรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ จากกรมศิลปากร ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 จังหวัดปราจีนบุรีได้มีการบูรณะวัดแห่งนี้อีกครั้ง โดยใช้วิธีการบูรณะของกรมศิลปากร

สถานที่ตั้งวัดแก้วพิจิตร : หมู่ที่ 4 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

วัดแก้วพิจิตร ถือเป็นโบราณสถานของชาติที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาด้านประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี นักท่องเที่ยวท่านใดที่ต้องการสัมผัสกับความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรมที่หาดูได้ยากของวัดแห่งนี้ สามารถแวะเข้ามาเที่ยวชมกันได้ตามข้อมูลและรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้างต้น โดยวัดแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม