slot88

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โพสต์เมื่อ: วันศุกร์ 9 กรกฎาคม 2021 (เข้าดู 9,430 views)
577 Views

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ตรงหน้าพระราชวังด้านทิศตะวันออกเชิงสะพานป่าถ่าน วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่พลาดที่จะมาชม เศียรพระพุทธรูปอยู่บนรากต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้วยความแปลกนี้เอง จึงทำให้วัดแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธายา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธายา

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ข้อมูลอ้างอิง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนภาพโดย digicontents

ตามบันทีกระบุข้อมูลของวัดแห่งนี้ถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระราเมศวรเมื่อปี พ.ศ.1927 ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระมหาธาตุ (ปรางค์) เป็นแบบแรกของสมัยอยุธยา มีอิทธิพลของขอมปนมา ชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลง แต่ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ในปัจจุบันเป็นอิฐปูน สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้ปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม แต่ขณะนี้ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุขเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2499 กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์แห่งนี้ ได้ของโบราณหลายชิ้น ที่สำคัญคือผอบศิลา ภายในสถูป 7 ชั้น แบ่งออกเป็น ชิน เงิน นาก ไม้ดำ ไม้จันทร์แดง แก้วโกเมนและทองคำ ชั้นในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องประดับอันมีค่า

วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจหรือต้องการเที่ยวชมวัดมหาธาตุ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3532-2730-1

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม