เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

  โพสต์เมื่อ: วันพฤหัส 23 พฤษภาคม 2013 (เข้าดู 16,213 views)

สวัสดีครับ วันนี้มหัศจรรย์เที่ยวไทย จะพาท่านไปเยี่ยมชมวัดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ ชื่อว่า “วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์” หรือที่เรียกอีกชื่อว่า วัดเขาโคกเผ่น เป็นวัดที่ประดิษฐาน เจดีย์ศรีพุทธคยา โดยวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เจดีย์มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงกรวย ในส่วนยอดเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำ ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น รอบๆ เจดีย์จะมีพระพุทธรูปปางประทับยืนและประนั่ง เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งตั้งอยู่ชั้นบนสุดของวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เรียบเรียงเนื้อหาโดย มหัศจรรย์เที่ยวไทย
ขอบคุณภาพประกอบจาก : เพจไหว้พระ
ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม , ลานธรรมจักร

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 96 ไร่ 2 งาน บนพื้นที่ดังกล่าวนี้ได้รับการรังสรรค์เป็นรูปเรือหลวง ภายในศาสนสถานแห่งนี้ มีส่ิงก่อสร้างที่เป็นมงมลหลายอย่าง เช่น ธุดงคเจดีย์ มณฆปเรือนแก้ว ศาลาเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระพุทธเอกนพรัตน์ พระภควัมบดี (พระอยู่เย็นเป็นสุข พระไม่มีหน้า) ลานพระธรรมจักร และเจดีย์ศรีพุทธคยา

ตราสัญลักษณ์วัด

ตราสัญลักษณ์วัด

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ซึ่งทาด้วยสีทอง ประดิษฐานตามช่องรอบพระเจดีย์ศรีพุทธคยา เป็นพระพุทธรูปศิลปะไทยผสมอินเดียพุทธลักษณะ เป็นปางประทานพร ปางมารชัย ปางลีลา ปางสมาธิ  ซึ่งมีทั้งปางประทับยืนและปางประทับนั่ง

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

พระพุทธรูปรอบเจดีย์ศรีพุทธคยา

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เที่ยววัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ชมความงดงามเจดีย์ศรีพุทธคยา จังหวัดนครสวรรค์

เสาอโศก ณ เจดีย์ศรีพุทธคยา

เสาอโศก ณ เจดีย์ศรีพุทธคยา

แผนที่เดินทางมายังวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

แผนที่เดินทางมายังวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์

สถานที่ตั้ง : วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
สำหรับท่านที่สนใจต้องการไปเยี่ยมชมความงดงามของเจดีย์ศรีพุทธคยา สามารถเดินทางไปได้ตามข้อมูลที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม