slot88

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ ทำบุญตักบาตรทางน้ำ ณ ตลาดน้ำขวัญเรียม

  โพสต์เมื่อ: วันพฤหัส 22 สิงหาคม 2013 (เข้าดู 7,111 views)
159 Views

สวัสดีครับ วันนี้อะเมสซิ่งไทยทัวร์ มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีลักษณะเป็นตลาดน้ำตั้งอยู่กลางกรุง มาแนะนำ “ตลาดน้ำขวัญเรียม” สร้างขึ้นเพื่อย้อนรอยวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนริมคลองแสนแสบและเรื่องราวความรักของชายหนุ่มหญิงสาวที่หลายคนคุ้นชื่อกันดี “ขวัญ” กับ “เรียม” ซึ่งเป็นนิยายรักอมตะจากตำนานรักแผลเก่า ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านละครโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายครั้ง เอาหล่ะครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก่อนที่จะอารัมภบทเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ไปมากกว่านี้ ตลาดน้ำขวัญเรียม นอกจากจะเป็นที่ช้อปและที่กินของคนกรุงแล้ว ที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่เรียนรู้วิถีชุมชนริมน้ำ เช่น การตักบาตรทางน้ำ การทอดผ้าป่าทางน้ำ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เรียบเรียงเนื้อหาโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ขอบคุณภาพจาก : facebook.com/kwan.reamfloatingmarket
ข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ตลาดน้ำขวัญเรียม

ตลาดน้ำขวัญเรียม มีสะพานเรือซึ่งถือเป็นเป็นจุดเด่น โดยจะเชื่อมระหว่างวัดบำเพ็ญเหนือและวัดบางเพ็งใต้ เชื่อมต่อวัฒธรรมสองฝั่งคลองเข้าด้วยกัน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ำแห่งนี้จะได้เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เลือกช้อปสินค้าและผลิตภัณฑ์ เลือกชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาค เลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และของดีจากทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีกิจกรรมธรรมะ ตลาดน้ำแห่งเดียวที่มีสวดมนต์ กิจกรรมตักบาตรทางน้ำ ชมเรือโบราณ อีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามน่าท่องเที่ยว เหมาะแก่การถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

ตั้งแต่ 06.00 – 19.00 น. ล่องเรือชมวิถีชีวิต ผู้คนริมคลองแสนแสบ เริ่มเวลา 08.30 – 18.00 น. บ่ายคล้อยชมการแสดง ของนักเรียน หน้าศาลขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

ตลาดน้ำขวัญเรียมนับได้ว่าเป็นตลาดริมน้ำแห่งหนึ่งซึ่งเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น คนหนุ่มสาว คนชรา คนพิการ มาเที่ยวกันแบบครอบครัวพ่อแม่ลูก มาเดี่ยว มากับเพื่อนสนิท ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตลาดน้ำแห่งนี้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน นอกจากนี้ยังมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงอาหารอีกมากมายจากหลายภูมิภาค จากภาพจะเห็นได้ว่ามีหมูย่างเมืองตรัง ชาชักทางภาคใต้มาจำหน่ายที่ตลาดน้ำแห่งนี้ด้วย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นักช้อปไม่ควรพลาด

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

กิจกรรมตักบาตรทางน้ำ

กิจกรรมตักบาตรทางน้ำ

กิจกรรมตักบาตรทางน้ำ

กิจกรรมตักบาตรทางน้ำ

วันหยุดสุดสัปดาห์หากว่างๆ ก็ลองแวะมาเที่ยวชมตลาดน้ำแห่งนี้ได้กันได้ครับ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของคนกรุง โดยสถานที่ตั้งของตลาดน้ำขวัญเรียม อยู่ระหว่างซอยเสรีไทย 60 และซอยรามคำแหง 187 หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัดบำเพ็ญเหนือ เปิดทำการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. (กิจกรรมตักบาตรทางน้ำ เวลา 07.30 น.)

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

เที่ยวชมวิถีชีวิตริมคลองแสนแสบ เที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

การเดินทาง
เส้นทางที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 2 (เสรีไทย) รถเมล์ 27 ปอ. 502 รถยนต์ส่วนตัว มีที่จอด วิ่งตรงมาจาก The Mall บางกะปิ ผ่านสวนสยามก็จะเจอปากทางเข้าวัด ต่อจากนั้นให้เลี้ยวเข้ามาได้เลย โดยวัดบำเพ็ญเหนือจะอยู่ทางด้านขวา ต้องไปเลี้ยวกลับ
เส้นทางที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 3 (รามคำแหง) รถเมล์สาย 113 และ 58 ปอ. 113 และ 514
รถยนต์ส่วนตัว : วิ่งตรงมาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านแยกบ้านม้า ผ่านซอยมิสทีนมาวัดบางเพ็งใต้จะอยู่ทางซ้ายมือ สำหรับท่านที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา ทางตลาดน้ำขวัญเรียม มีที่จอดรถไว้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งจอดรถโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-056-1903, 087-701-2878, 081-635-1491, 089-124-7879
เว็บไซต์ www.kwan-riamfloatingmarket.com
Facebook: facebook.com/kwan.reamfloatingmarket

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม