slot88

สัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิตคนรุ่นเก่า ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 13 เมษายน 2013 (เข้าดู 10,442 views)
676 Views

ท่ามกลางวิถีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพสังคมจากที่เคยสงบสุขปราศจากความวุ่นวายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเจริญของระบบคมนาคม เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบัน จนทำให้วิถีชีวิตแบบเดิมๆ ยิ่งจางหายไปจากสังคมไทย หากย้อนมองภาพเก่าๆ ที่มีการบันทึกไว้ สิ่งหนึ่งที่คุณจะพบเห็นคือสภาพสังคม วิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การคมนาคมเส้นทางต่างๆ มีเพียงไม่กี่สาย มีการใช้เกวียนและช้างม้าวัวควายเป็นพาหนะ การติดต่อสื่อสารโดยการส่งจดหมายถึงกัน หากเปรียบเทียบความแตกต่างกับยุคปัจจุบันกับยุคหลังๆ ถือได้ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มีการพัฒนาและเติบโตเป็นอย่างรวดเร็ว

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เรียบเรียงเนื้อหาโดย มหัศจรรย์เที่ยวไทย
ขอบคุณภาพประกอบโดย คุณอภิชัย ศรีลัย (ฅน รากหญ้า)
ข้อมูลอ้างอิง : http://www.ancientcity.com/

คนรุ่นหลังจำนวนไม่น้อยที่อยากจะสัมผัสกับบรรยากาศวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนๆ แต่อดีตผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้ วันนี้มหัศจรรย์เที่ยวไทยจะพาคุณไปเที่ยวชมสถานที่ ที่ได้มีการรวบรวมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ชื่อว่า “เมืองโบราณ” ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นของยุคคสมัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

การมาเที่ยวชมเมืองโบราณ เปรียบเสมือนการได้เที่ยวเมืองไทยทั้งหมดภายในหนึ่งวัน ด้วยสภาพพื้นที่ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถึชีวิตการเป็นอยู่ของคนในรุ่นเก่าก่อนที่ไม่สามารถหาชมได้ในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้เมืองโบราณยังเป็นสถานที่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวในยุคต่างๆ เริ่มตั้งแต่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย อู่ทอง อยุธยา ธนบุรี จนกระทั่งถึงรัตนโกสินทร์ เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณจะอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเมืองไทย การเดินทางใช้เวลาประมาณ 40 นาที หากเดินทางจากรุงเทพมหานครจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีสถานที่พักและสถานที่รองรับการจัดกิจกรรม โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

อัลบั้มภาพเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณ

-ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (คนไทย)
-บัตรคุ้มสยามผู้ใหญ่ (คนไทย)
เที่ยวชม (ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.)
บัตรคุ้มสยาม (ผู้ใหญ่) ท่านละ 350 บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
-บัตรคุ้มสยามเด็ก (คนไทย)
เที่ยวชม(ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.)
บัตรคุ้มสยาม (เด็ก) ท่านละ 175 บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
-บัตรท้องถิ่น/ผู้สูงอายุ
แสดงบัตรประชาชนสมุทรปราการ
สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี โปรดแสดงบัตรประชาชน
ท่านละ 250 บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

-ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ )
ผู้ใหญ่ ท่านละ 500 บาท (ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
เด็ก ท่านละ 250 บาท าคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)
-นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป (ไม่รวมคนขับ)
คันละ 300 บาท

เส้นทางการเดินทางไปยังเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เส้นทางการเดินทางไปยังเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

เส้นทางการเดินทางไปยังเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
1.รถส่วนตัว ใช้เส้นทางด่วน ปลายทางที่สำโรง-สมุทรปราการ ถึงสามแยกสมุทรปราการ เลี้ยวซ้ายไปตาม ถ.สุขุมวิท (ไปทางบางปู) เส้นทางประมาณ กม.33 โดยเมืองโบราณจะอยู่ทางซ้ายมือ
2.ใช้รถโดยสารปรับอากาศ สาย ปอ. 511 (สายใต้ใหม่-ปากน้ำ) ลงที่สุดทางแล้วต่อรถสองแถวสาย 36 วิ่งผ่านหน้าทางเข้าเมืองโบราณ

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม