slot88

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 4 มกราคม 2015 (เข้าดู 24,861 views)
1,098 Views

วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี โดยวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพรหมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่บนวิหารแก้วจตุมุข กว้าง 10.2 เมตร ยาว 14.5 สูง 16.5 เมตร องค์พระพรหม ก่ออิฐถือปูน (ปูนตำเมืองเพชรบุรี) ปิดทองทำ ฝังอัญมณี แก้วนาคราช ประดับกระจกแก้วสี และเพชรชวารอฟกี้ มากกว่า 100,000 เมตร พระพรหมองค์ดังกล่าวใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปีเศษ นับตั้งแต่ทำพิธีลงเสาเข็มสร้างฐานองค์ประพรหม สร้างโดยท่านหลวงพ่อชำนาญ อุตตมปัญโญ (ท่านพระครูปทุมวรกิจ) เจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี และได้ทำพิธีเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไว้บูชา ปรากฏว่ามีศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปหลังไหลเข้ามากราบไหว้เป็นจำนวนมาก

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์

เดิมทีวัดแห่งนี้เรียกว่าวัดมอญกลางทุ่ง เนื่องด้วยในอดีตตั้งอยู่กลางทุ่งนา หากย้อนประวัติของวัดแห่งนี้ไปในอดีต วัดแห่งนี้มีเกจิอาจารย์ผู้เก่งกล้า เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน อาทิเช่น หลวงปู่โต๊ะ, หลวงพ่อชาญ, หลวงปู่แทน และหลวงปู่สุรินทร์ (โต) ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อชำนาญ ตอนที่หลวงปู่สุรินทร์ ยังทรงดำรงขรรค์อยู่ ท่านได้สอนวิชาพรหมสี่หน้า ให้กับหลวงพ่อชำนาญ ตลอดจนแนะนำให้ไปเรียนวิชาพรหมสี่หน้าจากพระและฆราวาสอีกหลายท่าน

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

วัตถุมงคล ณ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

วัตถุมงคล ณ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

หลวงพ่อชำนาญ สร้างพระพรหมองค์ใหญ่ นอกจากจะเป็นที่พึ่ง กราบพระพรหม ประพฤติธรรม พรหมวิหารธรรมเป็นอันดับแรกแล้ว ยังเป็นพรหมสถานในการ “เป่ายันพรหมสี่หน้า” ซึ่งเป็นพิธีสำคัญ โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 วิหารพระพรหมแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน เป็นที่พัฒนาอบรมจิตใจของพุทธศาสนิกชน หลวงพ่อชำนาญได้จัดพิธีเจริญกรรมฐาน ถวายสังฆทานและถวายอธิษฐาน จากพระพรหมเป็นประจำทุกวันเสาร์ต้นเดือน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป พิธีกรรมนี้เริ่มจากหลวงพ่อชำนาญ ให้ทุกท่านรับศีล เพราะศีลเป็นพื้นฐานทำให้คนเป็นคนดี จากนั้นจะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวสมาทาน พระกรรมฐาน สอนการเจริญพระกรรมฐาน เพื่อให้ทุกคนสงบจิตใจ จากนั้นจะเป็นถวายสังฆทาน ซึ่งหลวงพ่อฯ จะให้โอวาทสอนคุณธรรมที่เป็นที่พึ่งพี่ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาตัวเอง สังคม หลังจากนั้นนจะกล่าวอุทิศส่วนกุศล กล่าวอธิษฐานจากพระพรหม และให้โอวาทและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นอันเสร็จพิธี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

กราบไหว้พระพรหมองค์ใหญ่ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี

การเดินทางไปยังวัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี: กรณีนั่งรถตู้มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จะมีรถอนุสาวรีย์-ปากเกร็ด ให้ลงตรงเมเจอร์ปากเกร็ด พอถึงฝั่งตรงข้ามเดินไปทางสี่แยกพอถึงสี่แยกให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปก็จะถึงป้ายรถเมล์ ขึ้นรถเมล์สาย 90 บอกว่าลงวัดบางกุฎีทอง วัดจะอยู่เยื้องๆ ก่อนถึงนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี เมื่อถึงปากซอยหน้าวัด แนะนำให้นั่งมอร์เตอร์ไซต์เข้าไป ตอนแรกคิดว่าใกล้ พอเดินไปถึงวัด แอบคิดในใจ ตกลงไกลเหมือนกัน

นอกจากนี้หลวงพ่อชำนาญยังได้ตั้ง “มูลนิธิพระพรหมหลวงพ่อชำนาญ” เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับองค์พระพรหมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อให้สมกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่หลวงพ่อสร้างพระพรหมองค์ใหญ่นี้ เพื่อการพระศาสนา แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ตลอดจนเยาวชน นักเรียนนักศึกษา สำหรับท่านที่สนใจหรือต้องการไปกราบไหว้องค์พระพรหม สามารถสอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 02-5012650, 081-399-9155

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม