เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 14 กุมภาพันธ์ 2015 (เข้าดู 546 views)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงาน ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 รวม 18 วัน ไม่มีวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 20.00 น. ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ระยะทาง 350 เมตร) ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม ดังนี้

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ข้อมูลอ้างอิง www.thaigov.go.th
ภาพประกอบโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์ดอทคอม

รูปแบบของกิจกรรม มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ด้วยกัน ประกอบด้วย
1) พื้นที่ตลาดน้ำ จะมีการคัดสรรผลิตภัณฑ์ของดีจาก 5 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ตลาดนางเลิ้ง ตลาดหัวตะเข้ ตลาดหลวงแพ่ง ตลาดวัดทอง ตลาดวัดกำแพงริมคลองบางหลวง ตลาดน้ำตลิ่งชัน ตลาดน้ำวัดสะพาน ตลาดน้ำวัดตลิ่งชัน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม และตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เปิดให้บริการเวลา 15.00- 20.00 น. นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตลาดน้ำในคลองผดุงกรุงเกษม ใช้เรือจำนวน 40 ลำ และกิจกรรมสันทนาการทางน้ำ อาทิ การแข่งขันพายเรือประเภทสนุกสนาน การละเล่นท้องถิ่น มวยทะเล

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

2) พื้นที่ตลาดบก เปิดให้บริการเวลา 11.00-20.00 น. โดยในส่วนนี้ จะมีการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าตลาดบก บริเวณฝั่งทางเท้าถนนกรุงเกษม ด้านริมคลอง จำนวน 90 ซุ้ม ได้แก่ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BANGKOK BRAND (50 ซุ้ม) ของดีจากสำนักงานเขต (30) ซุ้มผลิตภัณฑ์เครือข่ายและการท่องเที่ยว (10 ซุ้ม) ตลอดจน จัดกิจกรรมนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ “วิถีไทยกับสายน้ำ” กิจกรรมสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” เสริมสร้างประสบการณ์ อาทิเช่น การทำเรือจำลอง การทำของเล่น จำนวน 5 ซุ้ม กิจกรรมสันทนาการในพื้นที่ เช่น เวทีการแสดงวัฒนธรรมและดนตรี ซุ้มถ่ายรูปที่ระลึกภายในบริเวณงาน

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

3) พื้นที่รอบนอก กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ล่องเรือเยี่ยมชมสถานที่สำคัญอันทรง คุณค่า สองฝั่งคลองผดุงกรุงเกษม จากปากคลองด้านเหนือที่วัดเทวราชกุญชร-ท่าเรือหัวลำโพง วันละ 2 รอบ เวลา 16.00 น. และเวลา 17.00 น.

สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจเที่ยวตลาดน้ำฯ สามารถใช้เส้นทางรถไฟใต้ดิน MRT โดยมาลงที่สถานีหัวลำโพง ซึ่งจะมีเรือไว้ให้บริการรับส่ง ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. โดยเรือทุกลำจะมีเสื้อชูชีพไว้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร พร้อมทั้งนี้ในส่วนที่จอดรถสามารถจอดรถ ได้แก่ วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดโสมนัสวิหาร ริมถนนลูกหลวง และราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) จะมีรถบริการไว้คอยรับส่ง ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น.

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เที่ยวตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม 12 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสะพานอรทัย ถึงบริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

และในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมตักบาตรทางเรือโดยนิมนต์พระสงฆ์รับบิณฑบาตรใน คลองผดุงกรุงเกษมตั้งแต่สะพาน จตุพักตร์รังสฤษดิ์ (ถนนหลานหลวง) – สะพานวิศุกรรมนฤมาน ถนนประชาธิปไตย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.00 น. ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1672

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม