slot88

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

  โพสต์เมื่อ: วันพุธ 10 กรกฎาคม 2013 (เข้าดู 1,201 views)
185 Views

หลายท่านคงจะเคยได้เห็นขบวนแห่เทียนพรรษาของทางภาคอีสานไปบ้างแล้ว ซึ่งภาพที่เห็นเหล่านั้นนับได้ว่าเป็นการนำเทียนมาแกะสลักเป็นลวดลายที่มีความวิจิตรงดงาม แต่ขั้นตอนการทำเทียนมีน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสได้สัมผัส วันนี้มหัศจรรย์เที่ยวไทยมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่สนใจต้องการสัมผัสชุมชนทำเทียนพรรษา ไปกับกิจกรรม เยือนชุมชน…คนทำเทียน จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

เรียบเรียงเนื้อหาโดย มหัศจรรย์เที่ยวไทย
ขอบคุณข้อมูล i-san.tourismthailand.org
ขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ TK Takky , ประกวดภาพถ่าย “เยือนชุมชน คนทำเทียน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 ที่วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการเปิดกิจกรรม “เยือนชุมชน คนทำเทียน” ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดให้ผู้สนใจสามาถเข้าร่วมชมชุมชน คนทำเทียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีความยั่งยืน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลองทำเทียนจริงๆ สำหรับปี 2556 นี้ มีชุมชนต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้งสิ้น 8 วัด ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว  วัดมหาวนาราม วัดไชยมงคล  วัดทุ่งศรีเมือง วัดศรีประดู่  วัดบูรพา วัดแจ้ง และวัดผาสุการาม ซึ่งนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาชม สามารถเดินทางไปชมวิธีการและขั้นตอนการทำเทียน ได้ระหว่างวันที่ 9-22 กรกฏาคม 2556

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมทำเทียน ร่วมทำบุญ ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชน คนทำเทียน 9-22 กรกฏาคม 2556 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ถือเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ ที่แอดมินได้มีโอกาสชมภาพขั้นตอนการทำเทียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ภาพถ่ายจากคุณ TK Takky ซึ่งภาพที่นำมาฝากนี้ถ่ายจากชุมชนคนทำเทียนวัดพระธาตุหนองบัว แอดมินไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากว่าจะได้มาซึ่งเทียนพรรษาที่มีความสวยงามที่เราเคยเห็นกันในขบวนแห่เทียนพรรษานั้น ขั้นตอนกว่าจะได้มาซึ่งเทียนที่มีความสวยงามไม่ง่ายเลย ไม่ว่าจะเป็นการต้มเทียน เอามาหล่อให้เป็นแผ่น แล้วก็นำไปแปะที่โครง ก่อนที่จะทำการแกะสลักเป็นลวดลายที่มีความวิจิตรงดงาม

แผนที่เยือนชุมชนคนทำเทียน กับ 8 ชุมชนคนทำเทียนตัวอย่าง จ.อุบลราชธานี ติดต่อขอรับได้ที่ ททท.สำนักงานอุบลราชธานี

แผนที่เยือนชุมชนคนทำเทียน

แผนที่เยือนชุมชนคนทำเทียน

แผนที่เยือนชุมชน

แผนที่เยือนชุมชน

หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรม เยือนชุมชนคนทำเทียน จังหวัดอุบลราชธานี แต่กังวลเรื่องการเดินทางหายห่วงได้เลยครับ เพราะมีบริการแท็กซี่มิเตอร์สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างพื้นที่ที่สนใจมาเยือนชุมชนคนทำเทียน .อุบลราชธาีนี ระหว่างวันที่ 9-22 กรกฏาคมนี้แท็กซี่มิเตอร์พาเที่ยวเยือนชุมชนคนทำเทียนสนใจโทรเรียกได้ที่ 045-256111-2 ค่าบริการคิดตามมิเตอร์+ค่า Service 

texi_ub

ท่านใดที่สนใจต้องการเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี  (ททท.สอบ.) หมายเลขโทรศัพท์  045-243770, 045-250714

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม