slot88

ข้อควรรู้ก่อนซื้อโดรน (Drone)

  โพสต์เมื่อ: วันพฤหัส 4 มกราคม 2018 (เข้าดู 354 views)
381 Views

โดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีควบคุมจากระยะไกล หากย้อนไปยุคก่อนหน้าช่วงที่โดรนเพิ่งมีการเปิดตัวออกวางจำหน่ายใหม่ๆ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนผู้ใช้โดรนในเมืองไทยไม่เยอะมากนัก อาจจะเนื่องด้วยปัจจัยด้านราคาที่ค่อนข้างสูงพอตัว จนมาถึงในช่วงหลังราคาเริ่มขยับต่ำลง ผู้คนเริ่มซื้อโดรนมาใช้งานมากขึ้น ไม่ว่าจะซื้อมาถ่ายภาพมุมสูง ถ่ายวีดีโอต่างๆ เมื่อปริมาณการใช้โดรนมากขึ้น แน่นอนว่าย่อมมีปัญหาตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดรนบินในพื้นที่หวงห้ามต่างๆ ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ นำไปสู่การควบคุมการใช้งานโดรน วันนี้เรามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาแนะนำ สำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจจะซื้อโดรน บางคนคิดแล้วคิดอีกว่าจะซื้อมาใช้งานดีไหม เพราะซื้อมาบางพื้นที่มีการห้ามใช้งานโดรน แต่ถ้าเราศึกษาข้อมูลทั้งกฏเกณฑ์การใช้งาน การขอขึ้นทะเบียนโดรนที่ถูกต้อง การซื้อโดรนมาใช้งานก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักงาน กสทช. ได้ออกมาเตือนผู้ใช้ “โดรน” ขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 9 มกราคม 2561 หากใช้งานโดยไม่ขึ้นทะเบียน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เอาเป็นว่าท่านที่มีโดรนอยู่ในครอบครองควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามีข้อมูลจากสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการขึ้นทะเบียนโดรนมาฝาก

ข้อควรรู้ก่อนซื้อโดรน (Drone)

ข้อควรรู้ก่อนซื้อโดรน (Drone)

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ข้อมูลอ้างอิง สำนักงาน กสทช., สำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ภาพจาก Andrey Armyagov

การขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับ หรือปล่อย UAV
-UAV ที่ติดตั้งกล้องบันทึกภาพต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี
-UAV ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 2 กิโลกรัมต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี
-ผู้บังคับ หรือปล่อย UAV ที่มีน้ำหนักเกินกว่า 25 กิโลกรัมขึ้นไป (ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอฯ / ผู้แทน / ผู้บังคับ กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ต่างด้าว) โดยจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน หากการบังคับหรือปล่อย เป็นการประกอบกิจการเพื่อการพาณิชย์อื่นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงการขอรับใบอนุญาต หรือใบรับรองให้ตรงตามประเภทกิจการนั้นๆ

การยื่นคำขอและหลักฐานที่ต้องใช้ (สำเนาต้องลงชื่อรับรอง)
1.กรอกคำขอขึ้นทะเบียนฯ ของ กพท. 1 ฉบับ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
-แนบหลักฐานที่จัดตั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และอำนาจหน้าที่นิติบุคคล
นิติบุคคล
   -แนบหนังสือรับรองนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 30 วัน) และรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

2.กรอกแบบพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลของ กพท.
นิติบุคคล
   -ให้กรรมการซึ่งเป็นผู้แทน ผู้จัดการ และผู้บังคับ พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (3 ฉบับ/คน)
บุคคลธรรมดา
   -พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1-2 นิ้ว และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (3 ฉบับ/คน)
คนต่างด้าว (Foreigner)
    -สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) การตรวจลงตรา (Visa)
-หลักฐานแสดงการประกอบอาชีพ (Work permit) หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ถ้ามี

ทั้งนี้ผู้บังคับหรือปล่อย UAV ต้องปฏบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดคำขอขึ้นทะเบียนฯ และแบบพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่เว็บไซต์ www.caat.or.th แล้วส่งไปยังอีเมล tl.erd@caat.or.th FAX: 02-2568-8848 หรือส่งไปรษณีย์ไปยัง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เลขที่ 333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 02-5688815, 063-205-8819

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม