บทความใน Tags : หาดใหญ่

 • งานสีสันแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีลอยกระทง 16-17 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณบึงศรีภูวนารถ
  เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ร่วมงานสีสันแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ บริเวณบึงศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์ ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก เทศบาลนครหาดใหญ่ ภายใน “งานสีสันแห่งสายน้ำสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 มีการจัดกิจกรรมในส่วนการประกวดหนูน้อยนพมาศ หนูน้อยนครหาดใหญ่ และนางนพมาศ ประจำปี 2556 สำหรับน้องๆ หนูๆ

  โพสเมื่อ วันที่29 ตุลาคม 2013

บทความล่าสุด
 • เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก 28 พฤษภาคม

  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีการจัดกิจกรรมดังรายละเอียดต่อไปนี้ เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์ ขอบคุณภาพประกอบจาก wasanajai ข้อมูลอ้างอิง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอเขิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยการทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน รักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรม

 • สัปดาห์วิสาขบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี 25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ และเทศบาลบางปู ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน สัปดาห์วิสาขบูชา สักการะพระบรมสารีริกธาตุสี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 19.00 น.
 ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์ ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก เมืองโบราณ สมุทรปราการ รายละเอียดงาน

 • งานของดี อำเภอผักไห่ ปีที่ 4 วันที่ 29-31 พฤษภาคม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานของดี อำเภอผักไห่ ปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2558 ณ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์ ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก เที่ยวภาคกลาง.com ภายในงานของดี อำเภอผักไห่ ปีที่ 4 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของอำเภอผักไห่ รวมถึงพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ข้าว

 • คอนเสิร์ต Samed In Love 6 วันเสาร์ที่ 6 กลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ตดนตรีบนเกาะเสม็ดที่ทุกคนรอคอย กับคอนเสิร์ต Samed In Love 6 ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ หาดทรายแก้ว เกาะเสม็ด ตั้งแต่เวลา 17:00 – 4:00 น. ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ SIX PACK PLEASE แน่น เน้น เน้น” เรียกได้ว่ามันส์ยกหาดกันเลยทีเดียว โดยศิลปินปินที่จะมาร่วมสร้างความบันเทิงภายในงาน มีดังนี้ เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์

 • งาน Thailand International Ornamental Fish Expo 2015 สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ขอชวนทุกท่านเที่ยวชมความงดงามของปลาหลากหลายชนิดในงาน Thailand International Ornamental Fish Expo 2015 (TIOFE 2015) งานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์ ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ภายในงาน

5 อันดับ HOT