ทริปเดินป่าระยะไกล พิชิตยอดเขาโมโกจู พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 10 ตุลาคม 2016 (เข้าดู 3,529 views)

ข่าวดีสำหรับท่านที่ชื่นชอบการเดินป่า ล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ประกาศกำหนดจัดกิจกรรมเดินป่าระยะไกล “พิชิตยอดเขาโมโกจู” ประจำปี 2559-2560 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยจะเร่ิมเปิดจองได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00-12.00 น. กิจกรรมดังกล่าวนี้มีจุดหมายปลายทางตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ได้แก่ ยอดเขาโมโกจู และน้ำตกแม่วารี โดยใช้เวลาในการเดินเท้าไป-กลับ เป็นเวลา 4 คืน 5 วัน เหมาจ่าย ราคา 13,500 บาท/กลุ่ม ได้แก่ ค่าเจ้าหน้าที่นำทาง ค่าธรรมเนียมปกติของอุทยานแห่งชาติ ค่าจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ และรับจำนวน 2 กลุ่ม/ทริป/สัปดาห์ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าลูกหาบ ค่าอุปกรณ์พักแรม-อุปกรณ์ทำอาหาร และค่าเสบียงการเดินป่า

ทริปเดินป่าระยะไกล พิชิตยอดเขาโมโกจู พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

ทริปเดินป่าระยะไกล พิชิตยอดเขาโมโกจู พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ข้อมูลอ้างอิง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
ภาพจาก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์puwanai

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม:
1.แต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 12 คน
– สมาชิกในกลุ่มบางส่วน ควรมีประสบการณ์การเดินป่า การพักแรมในป่าพอสมควร
– ท่านต้องเตรียมเสบียง อุปกรณ์การพักแรม อุปกรณ์การประกอบอาหารมาเอง
– งดเช่าอุปกรณ์การพักแรมของทางอุทยานฯ สำหรับทริปโมโกจู เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการพักแรมในป่าลึก (ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวมาให้เพียงพอ และยารักษาโรคประจำตัวมาด้วย)

2.ท่านต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการเดินป่าระยะไกล เช่น โรคที่เกี่ยวกับความดันโลหิต โรคหอบ โรคหัวใจ และผู้ที่เคยรับการผ่าตัดร่างกายตั้งแต่เอวลงไปจนถึงข้อเท้าและยังดามเหล็ก เป็นต้น

3.สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (หากอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง)

4.ท่านต้องแบกสัมภาระเอง แต่หากท่านต้องการลูกหาบ โปรดติดต่อทางอุทยานฯ เพื่อขอจ้างลูกหาบ จำกัดกลุ่มละไม่เกิน 3 คน โดยมีอัตรค่าตอบแทน 550 บาท/คน/วัน (ลูกหาบแบกสัมภาระไม่เกิน 20 กก./คน)

5.ท่านต้องเตรียมเสบียงส่วนตัวให้เหมาะสมกับระยะทางเวลาการเดินทาง (หากใช้บริการลูกหาบ ท่านต้องเตรียมเสบียงเผื่อลูกหาบอย่างเพียงพอ สำหรับการเดินทางในแต่ละทริป)

6.ในเช้าวันเดินทาง เวลา 08.00-08.30 น. ท่านต้องมาติดต่อลงทะเบียนเดินป่าระยะไกลที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติ นับจำนวนขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว พลาสติก เพื่อนำกลับออกมาทิ้งข้างนอกอุทยานฯ ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมเข้ามาในเขตอุทยานฯ โดยเด็ดขาด (ออกเดินทางจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เวลาประมาณ 09.00 น.)

7.เมื่อเดินทางกลับออกมาแล้ว ให้รายงานตัวที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เพื่อตรวจนับจำนวนขยะและตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติในการเดินป่าระยะไกลครั้งต่อไป

8.ในช่วงตารางที่กำหนด หากไม่มีนักท่องเที่ยวจองการเดินทางหรือมีน้อยกว่า 6 คน อุทยานฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่เปิดบริการเดินป่าระยะไกลในช่วงนั้นๆ

9.อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ไม่มีบริการจัดหากลุ่มหรือร่วมกลุ่มใดๆ ให้ ท่านต้องดำเนินการในส่วนนี้ด้วยตนเอง

10.นักท่องเที่ยวที่จองทริปเดินป่าระยะไกล “พิชิตยอดเขาโมโกจู” ทางอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ขอสงวนสิทธิ์ 1 กลุ่มต่อ 1 ทริปเท่านั้น ถ้าหากพบว่ากลุ่มใดได้สิทธิ์เกิน 1 ทริป ทางอุทยานแห่งชาติแม่วงก์จะเลือกทริปที่ท่านได้สิทธิ์ในอันดับแรกเท่านั้น

11.ทางอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ กรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวยกเลิกหรือมีการการเปลี่ยนแหลงรายชื่อ ตามที่ได้ส่งมาในวันสมัครจองทริปเดินป่าระยะไกล “พิชิตยอดเขาโมโกจู” (ตามกติกาการจอง)

12.ผลการตัดสินของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ถือเป็นที่สิ้นสุด

ทริปเดินป่าระยะไกล พิชิตยอดเขาโมโกจู พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

ทริปเดินป่าระยะไกล พิชิตยอดเขาโมโกจู พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

ทริปเดินป่าระยะไกล พิชิตยอดเขาโมโกจู พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

ทริปเดินป่าระยะไกล พิชิตยอดเขาโมโกจู พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

ทริปเดินป่าระยะไกล พิชิตยอดเขาโมโกจู พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

ทริปเดินป่าระยะไกล พิชิตยอดเขาโมโกจู พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครจองทริปเดินป่าระยะไกล”พิชิตยอดเขาโมโกจู” โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 090457 9291 พร้อมทั้งติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเฟซบุ๊กได้ที่ www.facebook.com/maewong.np

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม