เทศกาลเที่ยวเรณูนคร 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลและวัดธาตุเรณู จังหวัดนครพนม

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 27 มกราคม 2018 (เข้าดู 184 views)

จังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวเทศกาลเที่ยวเรณูนคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลและวัดธาตุเรณู จังหวัดนครพนม มาร่วมชมความงดงามของวัฒนธรรมประเพณี อาหาร ขนมและงานหัตถศิลป์พื้นบ้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เทศกาลเที่ยวเรณูนคร 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลและวัดธาตุเรณู จังหวัดนครพนม

เทศกาลเที่ยวเรณูนคร 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลและวัดธาตุเรณู จังหวัดนครพนม

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ข้อมูลและภาพจาก จังหวัดนครพนม

วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นงานวันผู้ไทยเรณูนคร ที่ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล และ วัดธาตุเรณู
วันที่ 16 – 18 เป็นงาน “วันผู้ไทโลก ครั้งที่ 9 “พัสตราภูษา งามผ้าตระกูลไท ท่องเที่ยวสุขใจ วิถีผู้ไท เรณูนคร” ณ ลานวัดธาตุเรณูนคร

วันผู้ไทยเรณูนคร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล/ลานวัดธาตุเรณู วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 06.30 น.
– พิธีบวงสรวง เจ้าปู่หนองเพ็กแก้ว เจ้าเพชร เจ้าสาย
– พิธีเปิดงาน โดยนายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอเรณูนคร เป็นประธาน
– อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนคร เล่าถึงประวัติการจัดงาน –
– การแสดงละคร
– การแสดงฟ้อนรำ โดยนักเรียนระดับชั้นต่างๆ
– การละเล่นพื้นบ้านผู้ไทย โดยนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
เวลา 12.00 น.
– ฟ้อนเลาะตูบ เยี่ยมชมซุ้มวัฒนธรรม
– กิจกรรม “กินเข้าโฮมพา กินปาโฮมโตก” ทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น.
– การบรรเลงเพลงและการแสดงฟ้อนรำ
เวลา 15.00 น.
– ตั้งขบวน แห่ ไปยังพระธาตุเรณูนคร
– ฟ้อนบูชาพระธาตุเรณู
เวลา 18.00 น.
– พิธีเปิดงาน “เทศกาลเที่ยวเรณูนคร” โดย นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน
– กิจกรรมการแสดงอาหารผู้ไทย “กินเข้าโฮมพา กินปาโฮมโตก”
– การแสดงละคร แสงสีเสียง ประวัติเจ้าเพ็ชร เจ้าสาย
– การแสดงดนตรี และการฟ้อนรำ โดยชมรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 น.
– นิทรรศการ “ท่องเที่ยววิถีผู้ไท 2018”
– การแสดงผลิตภัณฑ์พื้นเมือง / อาหาร กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท – ตระกูลไท
– นิทรรศการภาพถ่ายชาติพันธุ์ตระกูลไท
– กิจกรรมถนนคนเดิน หน้าวัดพระธาตุเรณู
– กิจกรรมเสวนา “เล่าเรื่องเมิงเว”
– กิจกรรมการประกวด แข่งขัน ทางวัฒนธรรมโดยสภาวัฒนธรรมเรณูนคร
– กิจกรรมการแสดงดนตรีและฟ้อนรำ

วันผู้ไทโลก “พัสตราภูษา งามผ้าตระกูลไท ท่องเที่ยวสุขใจ วิถีผู้ไท เรณูนคร”ณ วัดธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 น.
– นิทรรศการ “ท่องเที่ยววิถีผู้ไท 2018”
– จัดแสดงผลิตภัณฑ์พื้นเมือง / อาหาร กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท – ตระกูลไท
– นิทรรศการภาพถ่ายชาติพันธุ์ตระกูลไท
– กิจกรรมถนนคนเดิน
– กิจกรรมโฮมสเตย์
– กิจกรรมวันเต้า “ฟ้อนกลองตุ้มท่องเที่ยว” ขาวผู้ไท รื่นเริงรอบบริเวณพื้นที่จัดงาน

เวลา 17.30 น.
– กิจกรรมต้อนรับแขกรับเชิญ “แขกแก้ว – แขกขวัญ” ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ กูรู – ผู้แสดงเดินแบบผ้าตระกูลไทจากทั่วประเทศ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร
– กิจกรรม แสดงประเพณีอาหารผู้ไท แบบพาแลง
– การฟ้อนรับขวัญ บายศรีสู่ขวัญ – ผูกข้อต่อแขน – ชนช้าง
– การแสดงฟ้อนรำผู้ไทเรณูนคร
– เสวนา “พัสตราภูษา งามผ้าตระกูลไท/ลาว”
– การแสดงฟ้อนรำ

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 (พิธีเฉลิมฉลองวันผู้ไทโลก)
เวลา 9.00 น.
– นิทรรศการ“ท่องเที่ยววิถีผู้ไท 2018”
– จัดแสดงผลิตภัณฑ์พื้นเมือง / อาหาร กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท – ตระกูลไท
– กิจกรรมถนนคนเดิน
– เสวนา “ท่องเที่ยววิถีไทย ท่องเที่ยววิถีผู้ไท เที่ยวที่ไหนดี”
เวลา 15.30 น.
– กิจกรรมขบวนแห่ “ผู้ไทโลก”ไททั้งโลกเป็นหนึ่งเดียว
– เคลื่อนขบวนแห่ผู้ไทโลกจากประตูเมือง มายังวัดธาตุเรณู
– ฟ้อนสักการบูชา “พระธาตุเรณู”
เวลา 17.00 น.
– ช่วงพิธีการ / พิธีเฉลิมฉลอง โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา เป็นประธาน
– ดร.วิทยา อินาลา นายกสมาคมผู้ไทโลก แสดงวิสัยทัศน์ ผู้ไทโลกในอนาคต
– การแสดงพิธีเปิด รำบายศรี
– พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อต่อแขน
– กิจกรรมพาแลง การแสดงอาหารพื้นเมืองผู้ไท
– การเดินแบบชุดแต่งกายชาติพันธุ์ผู้ไทและชุดประยุกต์
– การแสดงฟ้อนผู้ไทเรณูนคร ชุดใหญ่
– ฟ้อนหมู่ผู้ไทโลก “รวมใจไททั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว”

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 06.30 น.
– ทำบุญตักบาตร บริเวณวัดธาตุเรณู
เวลา 09.00 น.
– นิทรรศการ“ท่องเที่ยววิถีผู้ไท 2018”
– จัดแสดงผลิตภัณฑ์พื้นเมือง / อาหาร กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท – ตระกูลไท
– กิจกรรมพาแลงเรณู
เวลา 16.00 น.
– กิจกรรมการแสดงผู้ไทกลุ่มต่าง ๆ
– กิจกรรม ประชันกลองตุ้มพญาแถน จากผู้ไทกลุ่มต่าง ๆ
– ฟ้อนหมู่ ผู้ไทโลก “เชื่อมสัมพันธ์ผู้ไททั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว”
– พิธีมอบ “พานบายศรีมงคลผู้ไทโลก” แก่เจ้าภาพครั้งต่อไป

ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลเที่ยวเรณูนคร ได้ที่ facebook: สมาคมผู้ไทโลก เรณูนคร

 

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม