เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 31 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 4 มกราคม 2014 (เข้าดู 508 views)

เทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เที่ยวงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 31 ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำร่มบ่อสร้างให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 31 วันที่ 17 - 19 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 31 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก เทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 31 ประจำปี 2557 มีการจัดกิจกรรมที่ได้สนใจมากมาก เช่น การแห่วัฒนธรรมรถประดับร่ม, ชมความงดงามฝีมือการผลิตร่ม การเขียนร่มของชาวบ่อสร้าง, กิจกรรมการประกวดการวาดร่ม วาดพัด การแกะสลักไม้, ชมการประกวดธิดาร่มบ่อสร้าง “แม่ญิงงามชี่รถถีบกางจ้อง” อีกทั้งยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หาชมได้ยาก และช้อปชิมสินค้า ณ ถนนคนเดิน

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 31 วันที่ 17 - 19 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 31 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 31 วันที่ 17 - 19 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 31 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 31 วันที่ 17 - 19 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมอำเภอสันกำแพง ครั้งที่ 31 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2557 ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ลักษณะของการจัดงานจะมีการจัดในแบบ Street Fair โดยใช้พื้นที่ของหมู่บ้านบ่อสร้าง ซึ่งขนานกันตลอดแนวถนน เริ่มตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านไปถึงท้ายหมู่บ้าน ด้วยระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-338048

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม