ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง 18-20 ตุลาคม 2556 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 9 กันยายน 2013 (เข้าดู 2,053 views)

ประเพณีออกหว่า เป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญและยังถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในปีนี้งานประเพณีออกหว่าจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ซึ่งชาวบ้านจะมีการประดิษฐ์จองพารา ซุ้มราชวัตร และประดับตกแต่งตามบ้านเรือนด้วยโคมไฟ ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีตามความเชื่อของชาวไทใหญ่ในช่วงออกพรรษา ชาวบ้านมีความเชื่อว่า เป็นการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กลับมายังโลกมนุษย์ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย ทั้งนี้ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง 18-20 ตุลาคม 2556 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง 18-20 ตุลาคม 2556 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ขอบคุณภาพประกอบจาก เทศบาลตำบลขุนยวม
ขอบคุณข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความงดงามของประเพณีของชาวไทใหญ่ ซึ่งภายในงานประเพณีออกหว่าจะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม ได้แก่กิจกรรมขบวนแห่จองพารา การประกวดซุ้มราชวัตร, กิจกรรมตักบาตรตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลแม่สะเรียงทุกวัน

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง 18-20 ตุลาคม 2556 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง 18-20 ตุลาคม 2556 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง 18-20 ตุลาคม 2556 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง 18-20 ตุลาคม 2556 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง 18-20 ตุลาคม 2556 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง 18-20 ตุลาคม 2556 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถนนคนเดิน การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และยังมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP), ชมขบวนแห่เทียนพันเล่ม (แห่เทียนเหง) ไปตามถนนสายต่างๆ และพิธีตักบาตรตามวิถีไทใหญ่

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล ได้ที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-681231

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม