เที่ยววัดหัวสวน ชมโบสถ์สแตนเลส ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 8 เมษายน 2013 (เข้าดู 7,174 views)

สถานที่ท่องเที่ยวของไทยมีให้เลือกเที่ยวมากมาย วัดยังคงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติและชาวไทยนิยมไปเที่ยว หากจะพูดถึงโบสถ์ของวัดโดยทั่วไปแล้ว มักจะสร้างด้วยปูน วันนี้มหัศจรรย์เที่ยวไทยขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าแปลกตาไม่เหมือนวัดอื่น โดยตัวโบสถ์สร้างด้วยสแตนเลสทั้งหลัง ซึ่งมีชื่อว่า “วัดหัวสวน” ตั้งอยู่ที่ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลและภาพประกอบโดย : ไหว้พระ
เรียบเรียงเนื้อหาโดย :  มหัศจรรย์เที่ยวไทย

ด้วยแนวคิดของพระครูภาวนาจริยกุล เจ้าอาวาสวัด ที่ต้องการสร้างโบสถ์หลังใหม่ เนื่องด้วยโบสถ์หลังเก่ามีความชำรุดทรุดโทรม ทั้งนี้การซ่อมแซมวัดโดยใช้วัสดุที่ทำจากปูนจะมีอายุประมาณ 100 ปี เหตุดังกล่าวข้างต้นจึงก่อให้เกิดแนวคิดในการสร้างโบสถ์ด้วยสแตนเลส ซึ่งสามารถคงสภาพไว้นานที่สุดไม่ชำรุดทรุดโทรมง่าย อีกทั้งข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าสแตนเลส เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติคงทนสามารถอยู่ได้นานนับพันปี ด้วยเหตุนี้โบสถ์วัดหัวสวนจึงถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้สแตนเลสเป็นวัสดุในการสร้างโบสถ์ ซึ่งถือว่าได้เป็นวัดที่มีความแปลกตาหากเทียบกับวัดอื่นๆ โดยทั่วไปที่เคยพบเห็น

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

โบสถ์สแตนเลส วัดหัวสวน ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand อีกที่หนึ่ง ท่านใดที่ต้องการเยี่ยมชม สามารถแวะไปได้ครับ ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เที่ยวเมืองไทย ไม่ไปไม่รู้

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม