slot88

เที่ยวชมความงดงามพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

  โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 9 เมษายน 2013 (เข้าดู 13,680 views)
1,834 Views

สวัสดีครับ วันนี้มหัศจรรย์เที่ยวไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการมาแนะนำ สำหรับท่านที่กำลังหาแหล่งเที่ยวในเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการแต่ยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนดี มหัศจรรย์เที่ยวไทยขอแนะนำ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรม ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท (สายเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลบางเมืองใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านแยกบางพลี ก่อนถึงแยกปากน้ำ (ขาเข้าจังหวัดสมุทรปราการ) ตั้งอยู่ซ้ายมือรถโดยสารประจำทางธรรมดา ขสมก. สาย 25,142, 365 และรถปรับอากาศสาย 102, 507, 511, 536

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

เรียบเรียงเนื้อหาโดย มหัศจรรย์เที่ยวไทย
ขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ Apinan Kanjanaparatum
ข้อมูลอ้างอิง :  erawan-museum ,  ททท.

พิพิธภัณ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) เป็นผลงานของคุณเล็ก วิริยะพันธ์ โดยพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นประติมากรรมลอยตัว ซึ่งทำจากโลหะทองแดง โดยใช้เทคนิคเคาะโลหะขึ้นรูปด้วยมือแห่งแรกในโลก โดยตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนบนของตัวช้างและส่วนล่างของตัวช้าง ส่วนบนของตัวช้าง น้ำหนักเฉพาะส่วนหัวประมาณ 100 ตัน ลำตัวช้างหนัก 150 ตัน มีความสูง 29 เมตร ความกว้าง 12 เมตร และมีความยาว 39 เมตร ท้องช้างปูด้วยไม้มะเกลือสีออกดำ ส่วนล่างของตัวช้าง ซึ่งเป็นฐานประกอบด้วยอาคารศาลามีความสูง 14.60 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอาคาร มีซุ้มพระเกตุ บันไดเงินบันไดทอง เพดานเป็นกระจกสี มีรูปแผนที่โบราณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทปราการ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (ช้างสามเศียร) จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้การตกแต่งภายในเป็นการผสมผสานศิลปะหลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่องเบญจรงค์สลับลวดลายสอดสีการใช้กระจกสีแบบศิลปะตะวันตก รูปปั้นโบราณชนิดต่างๆ  เช่น คนธรรพ์บรรเลงดนตรี รูปพญานาค ของช่างเมืองเพชร ชั้นใต้ดินเรียกว่า “ชั้นบาดาล” ซึ่งเป็นส่วนที่จัดแสดงนิทรรศการและโบราณวัตถุ เช่น พระพุทธรูป เทวรูป เครื่องลายครามของจีน ระเบียงรอบนอกตัวอาคารประกอบด้วยซุ้มแปดซุ้ม

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 50 บาท ท่านใดที่สนใจหรือต้องการเข้ามาเยี่ยมชม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-371 3135-6 โทรสาร. 02-3713136

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม