งานวิ่งจอมบึงมาราธอน 2018 ครั้งที่ 33 ณ ราชบุรี

  โพสต์เมื่อ: วันอังคาร 9 มกราคม 2018 (เข้าดู 359 views)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวิ่งจอมบึงมาราธอน 2018 ครั้งที่ 33 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 18 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี (การแข่งขันในระยะทางมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน จัดในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561)

งานวิ่งจอมบึงมาราธอน 2018 ครั้งที่ 33 ณ ราชบุรี

งานวิ่งจอมบึงมาราธอน 2018 ครั้งที่ 33 ณ ราชบุรี

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ข้อมูลอ้างอิงและภาพจาก chombuengmarathon.com

การแข่งขันในระยะทางมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน เปิดรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน
1.กรณีมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุไม่ครบตามจำนวน ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
2.หากมีผู้ลงชื่อสมัครในช่วงเวลาที่ระบุเกินกว่าจำนวนที่ประกาศรับสมัคร จะใช้วิธีการสุ่มทางอิเล็กทรอนิกส์
3.ผู้จัดจะประกาศผลการจับฉลากทางอีเมล และประกาศผลในวันที่ 4 กันยายน 2560
4.ผู้สมัครที่ได้สิทธิ์จากการจับฉลาก ต้องชำระค่าสมัครผ่านทางระบบชำระเงิน (Payment Gateway) ในวันที่ 4-7 กันยายน 2560
5.ผู้สมัครที่ไม่ชำระเงินภายในกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน
6.ผู้สมัครต้องมีชื่อตรงกับหลักฐานบัตรประชาชน ในกรณีที่เป็นต่างชาติ ต้องมีชื่อตรงกับหลักฐานพาสปอร์ต
7.ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
ผู้สมัครระยะมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หรือเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543
ผู้สมัครระยะมินิมาราธอน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี หรือเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2548
8.การคำนวณกลุ่มอายุ คำนวณจาก ปี พ.ศ. 2561 ลบด้วยปีพ.ศ.เกิด
9.กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในระเบียบการแข่งขัน

ท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมงานวิ่งจอมบึงมาราธอน 2018 ครั้งที่ 33 ณ ราชบุรี สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับค่าสมัคร ข้อมูลประเภทการแข่งขัน ผังเส้นทางการวิ่งได้ที่เว็บไซต์ http://www.chombuengmarathon.com/TH/

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม