เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 26 สิงหาคม 2013 (เข้าดู 4,522 views)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานและเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสงขลา เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ โดยรูปแบบตัวอาคารของที่ตั้งแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน มีอายุกว่า 100 ปี เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และวัตถุต่างๆ กว่า 5,000 ชิ้น โดยแต่ละชิ้นมีอายุหลายร้อยปี เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านพักส่วนตัวของพระยาสุนทรารักษ์ (ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา) ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร ให้เป็นโบราณสถานและมีการปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในเวลาต่อมา สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่มาเที่ยวจังหวัดสงขลา หากต้องการเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา สามารถเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ ซึ่งจะเปิดให้เข้าชม ระหว่างวันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ขอบคุณภาพประกอบจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่
ขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปวัตถุภาคใต้ตอนล่าง รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านโบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ประวัติศาสตร์ศิลปะ ศิลปะจีน ศิลปะพื้นเมือง เช่น วรรณคดีศานาตามแบบจีน, บานประตูไม้เดิมของจวน รวมไปถึงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา จังหวัดสงขลา

ในปี พ.ศ. 2556 ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ได้มีการจัดโครงการอนุรักษ์โบราณวัตถุ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา โดยเชิญนักวิทยาศาสตร์ จากกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เข้ามาดำเนินการอนุรักษ์โบราณวัตถุด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ และให้คำแนะนำบุคลากรของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลให้โบราณวัตถุเสื่อมสภาพระหว่างจัดแสดง วิธีการจัดเก็บ และการอนุรักษ์โบราณวัตถุเบื้องต้นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอันจะเป็นการป้องกันและสงวนรักษาโบราณวัตถุอันเป็นมรดกสำคัญของชาติต่อไป

สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา : ตั้งอยู่บริเวณถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา ตรงข้ามกับกำแพงเมืองสงขลา
วันและเวลาที่เปิดทำการ : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม : ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

นักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-31 1728

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม