slot88

เที่ยวชม ช้อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

  โพสต์เมื่อ: วันจันทร์ 27 พฤษภาคม 2013 (เข้าดู 15,838 views)
161 Views

ตลาดน้ำเป็นอีกหนึ่งกระแสท่องเที่ยวที่ยังคงได้รับความนิยม ซึ่งในปัจจุบันมีตลาดน้ำเปิดใหม่เกิดขึ้นมากมาย วันนี้อะเมสซิ่งไทยทัวร์ มีตลาดน้ำแห่งใหม่ทางภาคใต้มาแนะนำ เป็นตลาดน้ำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ตลาดน้ำเปิดใหม่ที่จะแนะนำต่อไปนี้ ชื่อว่า “ตลาดน้ำเขาชัยสน” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพัทลุง โดยเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เรียบเรียบเรียงเนื้อหาโดย มหัศจรรย์เที่ยวไทย
ขอบคุณภาพจาก facebook.com/phatthalunggallery
ข้อมูลอ้างอิง กรมประชาสัมพันธ์

ตลาดน้ำเขาชัยสน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเขาชัยสน สำหรับวัตถุประสงค์ในการเปิดตลาดน้ำแห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าภูมิปัญญาของชาวเขาชัยสน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดพัทลุง อันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพัทุลง ทั้งนี้ยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมภาพบรรยากาศของตลาดน้ำแห่งนี้กันเลยดีกว่าครับ

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ตลาดน้ำเขาชัยสน จะเปิดในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. นอกจากจะได้เลือกซื้อ จับจ่ายใช้สอยสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกและเลือกชิมอาหารพื้นเมืองที่มีวางจำหน่ายแล้ว นักท่องเทียวยังจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยว คือ บ่อน้ำร้อน ธารน้ำเย็น ซึ่งเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเขาชัยสน

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เที่ยวชม ช็อป ชิมอาหาร ตลาดน้ำเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น กราบไหว้สักการะพระบรมธาตุวัดเขียนบางแก้ว เที่ยวแก่งหูแร่ เที่ยวแหลมจองถนน

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม