จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม 2012 (เข้าดู 1,119 views)

หนาวสุดหนาว พันเขาเคล้าหมอกทะเล งามล้ำถ้ำปลาน่ามอง ครองสง่าคู่พระบารมี คำขวัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากรุงเทพมหานคร ด้วยระยะทางรวมประมาณ 924 กิโลเมตร

ตราประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตราประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีตราประจำจังหวัดเป็น รูปช้างในท้องน้ำ

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับรัฐคะยา รัฐฉาน รัฐกะเหรี่ยง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แม่น้ำเมยและแม่น้ำสาละวิน เป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศ

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอเชียงดาว อำเภอสะเมิง อำเภอเวียงแหง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภออมก๋อย และอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

แผ่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผ่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอสบเมย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอปาย อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม

จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่ด้วยกัน เช่น วัดพระธาตุดอยกองมู ถนนคนเดินปาย จุดชมวิวดอยก่ิวลม พระตำหนักปางตอง วัดก้ำก่อวัดจองคำ วัดพระธาตุจอมทอง

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ :  เว็บไซต์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรียบเรียงเนื้อหาโดย :  ท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม