จังหวัดเชียงราย

  โพสต์เมื่อ: วันพฤหัส 25 ตุลาคม 2012 (เข้าดู 1,351 views)

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือ มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 785 กิโลเมตร ทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและจังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจังหวัดพะเยา ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดลำปางและจังหวัดพระเยา ทิศเหนือติดต่อกับประเทศสหภาพพม่าและประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตราประจำจังหวัดเชียงราย

ตราประจำจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายมีตราประจำจังหวัดเป็น รูปช้างสีขาวใต้เมฆ

จังหวัดเชียงราย มี 18 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอเวียงแก่น อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่สรวย อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอเวียงชัย อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่ด้วยกัน เช่น พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น พระธาตุดอยตุง ดอยแม่สลอง ดอยหัวแม่คำ วนอุทยานภูชี้ฟ้า

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ :  เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย
เรียบเรียงเนื้อหาโดย :  ท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม