จังหวัดน่าน

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 28 ตุลาคม 2012 (เข้าดู 936 views)

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง เป็นคำขวัญจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย จังหวัดน่านห่างจากรุงเทพมหานคร ระยะทางรวมประมาณ  668 กิโลเมตร

ตราประจำจังหวัดน่าน

ตราประจำจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน มีตราประจำจังหวัดเป็น รูปพระธาตุแช่แห้งอยู่บนหลังโคอุศุภราช

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอเชียงม่วน (จังหวัดพะเยา) อำเภอปง (จังหวัดพะเยา) อำเภอเชียงคำ (จังหวัดพะเยา)
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงไชยบุรี (สปป.ลาว)
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงฮ่อน – หงสา (สปป.ลาว)
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตต์

แผนที่จังหวัดน่าน

แผนที่จังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน มี 15 อำเภอ คือ อำเภอเมืองน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสองแคว อำเภอภูเพียง อำเภอบ่อเกลือ อำเภอสันติสุข อำเภอนาหมื่น อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่่งช้ง อำเภอปัว อำเภอนาน้อย อำเภอบ้านหลวง อำเภอแม่จริม

จังหวัดน่าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่ด้วยกัน เช่น วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ :  เว็บไซต์จังหวัดน่าน
เรียบเรียงเนื้อหาโดย :  amazingthaitour

Tags:

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม