เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  โพสต์เมื่อ: วันอาทิตย์ 1 กุมภาพันธ์ 2015 (เข้าดู 4,425 views)

วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) ตั้งอยู่ตรงหน้าพระราชวังด้านทิศตะวันออกเชิงสะพานป่าถ่าน วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่พลาดที่จะมาชม เศียรพระพุทธรูปอยู่บนรากต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ ด้วยความแปลกนี้เอง จึงทำให้วัดแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว Unseen Thailand

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) จังหวัดพระนครศรีอยุธายา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) จังหวัดพระนครศรีอยุธายา

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ข้อมูลอ้างอิง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนภาพโดย digicontents

ตามบันทีกระบุข้อมูลของวัดแห่งนี้ถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระราเมศวรเมื่อปี พ.ศ.1927 ลักษณะสถาปัตยกรรมของพระมหาธาตุ (ปรางค์) เป็นแบบแรกของสมัยอยุธยา มีอิทธิพลของขอมปนมา ชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแลง แต่ที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ในปัจจุบันเป็นอิฐปูน สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้ปฏิสังขรณ์พระปรางค์ใหม่โดยเสริมให้สูงกว่าเดิม แต่ขณะนี้ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุขเท่านั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2499 กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์แห่งนี้ ได้ของโบราณหลายชิ้น ที่สำคัญคือผอบศิลา ภายในสถูป 7 ชั้น แบ่งออกเป็น ชิน เงิน นาก ไม้ดำ ไม้จันทร์แดง แก้วโกเมนและทองคำ ชั้นในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องประดับอันมีค่า

วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เศียรพระในต้นไม้ วัดมหาธาตุ (วัดไชยวัฒนาราม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจหรือต้องการเที่ยวชมวัดมหาธาตุ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3532-2730-1

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม