เก็บตกภาพบรรยากาศ ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ณ จังหวัดสระบุรี

  โพสต์เมื่อ: วันพุธ 24 กรกฎาคม 2013 (เข้าดู 1,261 views)

ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการจัดการประเพณีวันเข้าพรรษาตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ หลายท่านคงจะอิ่มบุญกันถ้วนหน้า วันนี้อะเมสซิ่งไทยทัวร์ มีภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ซึ่งถือเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ดอกเข้าพรรษา

ดอกเข้าพรรษา

เรียบเรียงเนื้อหาโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก คุณ Rungrusmee Boosamalee

ความพิเศษที่นอกเหนือคำกล่าวที่ว่า ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกแล้ว ยังมีสิ่งหนึ่งที่พิเศษอีกหนึ่งอย่างในงานประเพณี นั่นก็คือ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา” ทั้งนี้ดอกเข้าพรรษาจะออกดอกเพียงปีละหนึ่งครั้งเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้น ซึ่งประชาชนจะเก็บดอกเข้าพรรษานำมาจัดรวมกับธูปเทียน เพื่อตักบาตรถวายพระ ดังภาพที่เรานำมาฝากต่อไปนี้ เชื่อว่าคงจะมีน้อยคนนักที่จะได้เห็นดอกเข้าพรรษาของจริง แต่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นของจริง วันนี้เรามีภาพมาฝากครับ

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

ดอกเข้าพรรษาทั้ง 3 ได้แก่ สีขาว สีเหลือง และสีม่วง ดอกเข้าพรรษาสีขาว ความหมายคือ ความบริสุทธิ์ผ่องใส ดอกสีเหลือง หมายถึงสีของพระพุทธศาสนาหรือพระสงฆ์ และสีม่วง หมายถึง สิ่งซึ่งหาได้ยาก เพราะออกดอกแค่ปีละ 1 ครั้ง

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

เก็บตกภาพบรรยากาศ “ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2556” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ณ จังหวัดสระบุรี

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีอันดีงามที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษสืบมา จากภาพที่นำมาฝากนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือ บรรยากาศผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเห็นได้ว่ามีบางคนมากันแบบครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความงดงามในการส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง อันเป็นการสืบสานประเพณีนี้ให้คงอยู่สืบทอดไปยังรุ่นต่อไป

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม