เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี 16-20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 22 กรกฎาคม 2017 (เข้าดู 1,508 views)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ โดยรูปแบบการจัดงานเป็นการจัดนิทรรศการที่มีชีวิตเสมือนจริง พร้อมกับการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการเกษตร ดังนี้

เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี 16-20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี 16-20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ข้อมูลอ้างอิง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาพจาก Banana Republic images

– นวัตกรรมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่อความปลอดภัยในอาหารและสุขภาพ, ระบบการผลิตเนื้อสัตว์ ระบบจัดการด้านโลจิสติกส์
– นวัตกรรมการพัฒนาพันธุ์ข้าวระดับพันธุวิศวกรรม เช่น พันธุ์ข้าวทับทิมชุมแพ
– การจัดแสดงการทำการเกษตร เช่น การปลูกพืชที่ใช้พื้นที่น้อย การปลูกผักแนวตั้ง
– Organic Food and online Market สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านการรับรองมีสิทธิสัญลักษณ์มาตรฐานรับรองของ มกอช.
– สินค้าแปรรูปจากยางพาราเป็นสินค้าที่แปรรูปเพิ่มมูลค่าจากยางพารา

นอกจากนี้ยังมีของดีทุกภูมิภาค และการจัดแสดงนวัตกรรมความก้าวหน้าทางการเกษตรที่น่าสนใจอีกมากมายภายในงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี 16-20 สิงหาคม 2560 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม