สลากย้อมเมืองลำพูน ประจำปี 2560

  โพสต์เมื่อ: วันเสาร์ 22 กรกฎาคม 2017 (เข้าดู 734 views)

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานหนึ่งเดียวในโลก สลากย้อมเมืองลำพูน ประจำปี 2560 สำหรับปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2560 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงละคร เรื่อง “ข้าเจ้าจะทานสลากย้อม” การประกวดต้นสลากย้อม

สลากย้อมเมืองลำพูน ประจำปี 2560

สลากย้อมเมืองลำพูน ประจำปี 2560

เรียบเรียงข้อมูลโดย อะเมสซิ่งไทยทัวร์
ข้อมูลอ้างอิง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
ภาพจาก Pnuar006

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560
เวลา 19.30 น. การแสดงทางวัฒธรรมทางชาติพันธุ์ของลำพูน และวัฒนธรรมร่วมสมัย
เวลา 20.00 น. การแสดงละครประกอบนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง “ข้าเจ้าจะตานสลากย้อม”
เวลา 21.00 น. ปิดงานการแสดง

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
เวลา 17.30 น.
-ขบวนแห่สลากย้อม สูง 8 เมตร พร้อมเครื่องของครัวทาน
-การแสดงแบบล้านนา และสลากย้อมของศรัทธาสาธุชนทั่วประเทศ
เวลา 18.00 น. การแสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในลำพูน และวัฒธรรมร่วมสมัย
เวลา 18.30 น.
-พิธีเปิดงาน “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก”
-มอบรางวัลการประกวดต้นสลากย้อมสูง ไม่ต่ำกว่า 12 เมตร ไม่เกิน 15 เมตร
เวลา 20.30 น. การแสดงละครประกอบนาฏศิลป์ร่วมสมัยเรื่อง “ข้าเจ้าจะตานสลากย้อม”
เวลา 21.30 น. ปิดการแสดง

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560
เวลา 07.00 น. ประชาชนนำสลากภัตทุกประเภทเข้ามาจับจองพื้นที่บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย
เวลา 10.00 น.
-การประกวดการฮำกะโลก บริเวณหอกังสะดาล วัดพระธาตุหริภุญชัย
-การแสดงซอพื้นเมือง บริเวณลานโพธิ์หน้าวัด
เวลา 11.00 น. ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมงานในพิธี
เวลา 13.00 น. ถวายทานเส้นสลาก พระสงฆ์ สามเณรพร้อมผู้ช่วย นำเส้นสลากตามหาเจ้าของ
เวลา 15.00 น. เสร็จสิ้นพิธีการทั้งหมด

ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารการจัดงานสลากย้อมเมืองลำพูน ประจำปี 2560 ผ่านทาง facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/watpratadhariphunchai

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับที่เที่ยว ยอดนิยม